Gwesty’r Royal Oak

Am

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref Betws-y-Coed. Tirlun godidog Eryri o’n cwmpas sydd wedi dylanwadu ar ddyluniad ein hystafelloedd sydd â gwelyau cyfforddus a defnyddiau a dodrefn moethus. Mae gwaith celf a chreiriau hanesyddol lleol yn adrodd hanes yr adeilad a’r bobl sydd wedi aros yma, gan roi gwir synnwyr o le yn y lleoliad hwn sy’n borth i Barc Cenedlaethol Eryri.

Cyfleusterau cyfoes mewn lleoliad canolog gyda Wi-Fi am ddim ymhob rhan o’r adeilad a setiau teledu sgrin fflat yn dangos sianeli Freeview ymhob ystafell. Mae desg/bwrdd ymbincio defnyddiol, ynghyd â sychwr gwallt, cwpwrdd diogel, haearn a bwrdd smwddio a phethau gwneud te a choffi yn gofalu am yr elfennau ymarferol.

Mae dewis o dri o leoedd i fwyta ac mae ein timau yn y gegin yn canolbwyntio ar gynnyrch lleol, tymhorol a ffres ac mae rhywbeth at ddant pawb! Mae ein bar cyfoes ar y safle yn gweini bwyd yn yr awyr agored ac yn cynnal digwyddiadau cerddorol yn rheolaidd. 

Mae gan y gwesty ei fwyty ei hun sy’n gweini bwyd lleol hyfryd. Mae’r gwesty yn lle gwych ar gyfer digwyddiadau, o briodasau i gynadleddau busnes. Chwilio am yr anrheg pen-blwydd perffaith? Tretiwch eich anwyliaid i de prynhawn yn y gwesty moethus hwn. 

Mae’r gwesty wedi cadw ei naws wreiddiol ac mae’r ystafelloedd wedi’u haddurno’n hardd. Gyda llawer o ddewis a maint ystafelloedd ar gael, mae yna hyd yn oed gwely pedwar postyn mewn ystafell foethus (tretiwch eich hun i benwythnos arbennig, gyda Siampên ar ôl i chi gyrraedd!).

I drefnu lle, ewch i wefan y gwesty (https://royaloakhotel.net/) neu ffoniwch 01690 710219.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Ddwblo£190.00 i £280.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell i Dri£215.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Sengl£110.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Twino£190.00 i £280.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Car Charging Point
 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit

Arlwyo

 • Darperir ar gyfer dietau arbennig
 • Pryd nos ar gael
 • Ychwanegiad llety a rhai prydau (£)

Cyfleusterau Darparwyr

 • Adloniant rheolaidd gyda'r nos
 • Children's facilities available
 • gwasanaeth golchi dillad dychwelyd mewn 24 awr
 • Trwydded i gynnal priodasau sifil
 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ffôn ym mhob ystafell wely

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

Cynigion Arbennig Cysylltiedig

 • Encil y Gaeaf yn Eryri 

  Beth am ddianc i awyr iach Eryri lle gallwch ymlacio ac archwilio’r Parc Cenedlaethol mewn tymor gwahanol? 

  Archebwch eich Encil y Gaeaf gyda ni a byddwn yn uwchraddio eich ystafell yn rhad ac am ddim!

  Mae’r cynnig yn cynnwys brecwast Cymreig llawn, tocyn am ddim ar gyfer Stations Leisure, Wi-Fi am ddim a maes parcio. 

  Mae ystafelloedd ar gael o £125 y noson - i archebu neu am ddewisiadau ystafell, ffoniwch 01690 710219.

  Telerau ac Amodau - yn ddilys ar gyfer arosiadau rhwng 1 Hydref 2023 a 21 Mawrth 2024 (ac eithrio 27.12.23 i 6.1.24). Derbynnir taliadau wrth archebu. 

  Yn seiliedig ar ddau berson yn rhannu ystafell ddwbl/bâr.  Yn ddibynnol ar argaeledd ac nid ar y cyd ag unrhyw gynigion eraill. Bydd polisi canslo sy’n gofyn am rybudd o 72 awr ar waith i dderbyn ad-daliad llawn. Bydd tâl atodol o £50 ar gyfer nos Sadwrn.

  Cynigion Arbennig Royal Oak - redeem this special offer from 19/09/2023

  Dolen y cynnig:Cynigion Arbennig Royal Oak

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwesty’r Royal Oak

3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA
Holyhead Road, Betws-y-Coed , Conwy, LL24 0AY

Ffôn: 01690 710219

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Graddau

 • 3 Sêr AA Gwesty
 • 3 Sêr Croeso Cymru
3 Sêr AA Gwesty 3 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruWalkers Welcome Walkers Welcome
 • Bwrdd Croeso CymruCyclists Welcome Cyclists Welcome

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  0.26 milltir i ffwrdd
 3. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  0.87 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  1.89 milltir i ffwrdd
 1. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  2.03 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  2.21 milltir i ffwrdd
 3. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  2.36 milltir i ffwrdd
 4. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  2.67 milltir i ffwrdd
 5. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  2.76 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  3.13 milltir i ffwrdd
 7. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  3.15 milltir i ffwrdd
 8. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  4.84 milltir i ffwrdd
 9. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.96 milltir i ffwrdd
 10. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  8.17 milltir i ffwrdd
 11. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  9.8 milltir i ffwrdd
 12. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  9.81 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

The Stables at the Royal OakY Stablau - Gwesty’r Royal Oak, Betws-y-CoedMae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch lleol. Lleolir yn nhref drawiadol Betws-y-Coed, a elwir yn Borth Eryri.

Llugwy River RestaurantLlugwy River Restaurant - Gwesty’r Royal Oak, Betws-y-CoedMae ein hethos bwyd wedi cael ei ddylanwadu dros y blynyddoedd wrth i fwy o gynhyrchwyr a chyflenwyr anhygoel ddod i’r amlwg yn lleol i werthu, tyfu a magu cynnyrch a da byw Cymru.

The Grill Room - Royal Oak HotelThe Grill Room - Gwesty’r Royal Oak, Betws-y-CoedMae'r tîm yn ‘The Grill Room’ ar dân i sicrhau eu bod yn gweini cynnyrch ffres lleol, tymhorol.

Stables LodgeStables Lodge, Betws-y-CoedOs ydych chi’n chwilio am y lleoliad perffaith, yna dyma chi. Rydyn ni yng nghanol Betws-y-Coed wedi ein lleoli ymhlith coetir hynafol sy’n llawn hanes a llên gwerin.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....