Gwesty’r Royal Oak

Am

Hen dafarn Fictoraidd sy’n frith o waith celf ac arteffactau hanesyddol lleol sy’n adrodd hanes yr adeilad a’r bobl sydd wedi aros gyda ni dros y blynyddoedd.  Mae ein hystafelloedd yn cynnwys gwlâu hynod gyfforddus a defnyddiau a dodrefn moethus, wedi’u dylanwadu gan dirlun godidog Eryri o’n cwmpas.

 

O leoliadau ffurfiol ar gyfer dathliadau arbennig i ddigwyddiadau mwy hamddenol, swperau busnes, achlysuron teuluol ac ystafelloedd bychain dan olau canhwyllau, mae gennym leoliadau a bwydlenni i fodloni pawb.   Gweinir brecwast yn ystafell haul olau braf yr Ystafell Gril sy’n gweini bwyd trwy gydol y dydd. Gellir mwynhau coffi a the prynhawn Cymreig yn y Bar Teulu a choctels yn gynnar min nos.

 

I swper, gallwch fwynhau pryd o fwyd yn yr Ystafell Gril, neu ym Mwyty Afon Llugwy ar benwythnosau, sy’n cynnig cynhwysion tymhorol ffres o’r radd flaenaf. 

 

A ydych chi’n chwilio am leoliad awyr agored ag awyrgylch cosmopolitaidd?  Ymwelwch â bar Y Stablau, sy’n cynnig llwyfan i gerddorion lleol ac yn gwerthu cwrw lleol a diodydd Cymreig, ynghyd ag un o’r gerddi cwrw gorau yng Ngogledd Cymru. 

Cynigir aelodaeth am ddim i breswylwyr y gwesty yng Nghyfleuster Hamdden yr Orsaf (10 munud ar droed) yn ystod eu cyfnod yn aros gyda ni.  Gallwch fynd i wneud ymarfer corff yn y gampfa, ymlacio yn y pwll a mwynhau cael eich pampro yn salon HNB.

Drwy ddewis y Royal Oak, byddwch yn y lleoliad perffaith i grwydro Gogledd Cymru, a phorth Eryri ar garreg eich drws - yn ogystal ag ymweld â Chymru, dewch i ymgolli yn y profiad Cymreig gyda ni.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Ddwblo£190.00 i £280.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Car Charging Point
 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit

Arlwyo

 • Darperir ar gyfer dietau arbennig
 • Pryd nos ar gael
 • Ychwanegiad llety a rhai prydau (£)

Cyfleusterau Darparwyr

 • Adloniant rheolaidd gyda'r nos
 • Children's facilities available
 • gwasanaeth golchi dillad dychwelyd mewn 24 awr
 • Trwydded i gynnal priodasau sifil
 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ffôn ym mhob ystafell wely

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

Cynigion Arbennig Cysylltiedig

 • Encil y Gaeaf yn Eryri 

  Beth am ddianc i awyr iach Eryri lle gallwch ymlacio ac archwilio’r Parc Cenedlaethol mewn tymor gwahanol? 

  Archebwch eich Encil y Gaeaf gyda ni a byddwn yn uwchraddio eich ystafell yn rhad ac am ddim!

  Mae’r cynnig yn cynnwys brecwast Cymreig llawn, tocyn am ddim ar gyfer Stations Leisure, Wi-Fi am ddim a maes parcio. 

  Mae ystafelloedd ar gael o £125 y noson - i archebu neu am ddewisiadau ystafell, ffoniwch 01690 710219.

  Telerau ac Amodau - yn ddilys ar gyfer arosiadau rhwng 1 Hydref 2023 a 21 Mawrth 2024 (ac eithrio 27.12.23 i 6.1.24). Derbynnir taliadau wrth archebu. 

  Yn seiliedig ar ddau berson yn rhannu ystafell ddwbl/bâr.  Yn ddibynnol ar argaeledd ac nid ar y cyd ag unrhyw gynigion eraill. Bydd polisi canslo sy’n gofyn am rybudd o 72 awr ar waith i dderbyn ad-daliad llawn. Bydd tâl atodol o £50 ar gyfer nos Sadwrn.

  Cynigion Arbennig Royal Oak - redeem this special offer from 19/09/2023

  Dolen y cynnig:Cynigion Arbennig Royal Oak

TripAdvisor

TripAdvisor

Sgôr Teithwyr TripAdvisor:

4.5 o 5 sêr
  • Service
   4.5 o 5 sêr
  • Value
   4 o 5 sêr
  • Cleanliness
   4.5 o 5 sêr
  • Location
   4.5 o 5 sêr
  • Ardderchog
   644
  • Da iawn
   363
  • Gweddol
   136
  • Gwael
   52
  • Ofnadwy
   32

  Adolygiadau Diweddar:

   Map a Chyfarwyddiadau

   Gwesty’r Royal Oak

   3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA
   Holyhead Road, Betws-y-Coed , Conwy, LL24 0AY

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 1227 adolygiadau1227 adolygiadau

   Ffôn: 01690 710219

   Amseroedd Agor

   Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

   Graddau

   • 3 Sêr AA Gwesty
   • 3 Sêr Croeso Cymru
   3 Sêr AA Gwesty 3 Sêr Croeso Cymru

   Gwobrau

   • Bwrdd Croeso CymruWalkers Welcome Walkers Welcome
   • Bwrdd Croeso CymruCyclists Welcome Cyclists Welcome

   Beth sydd Gerllaw

   1. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

    0.18 milltir i ffwrdd
   2. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

    0.26 milltir i ffwrdd
   3. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

    0.87 milltir i ffwrdd
   4. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

    1.89 milltir i ffwrdd
   1. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

    2.03 milltir i ffwrdd
   2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

    2.21 milltir i ffwrdd
   3. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

    2.36 milltir i ffwrdd
   4. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

    2.67 milltir i ffwrdd
   5. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

    2.76 milltir i ffwrdd
   6. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

    3.13 milltir i ffwrdd
   7. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

    3.15 milltir i ffwrdd
   8. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

    4.84 milltir i ffwrdd
   9. Wedi’i leoli yn harddwch Dyffryn Conwy rhwng Trefriw a Dolgarrog, mae Drysle Dyffryn…

    6.08 milltir i ffwrdd
   10. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

    6.95 milltir i ffwrdd
   11. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

    7.96 milltir i ffwrdd
   12. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

    8.17 milltir i ffwrdd
   Previous Next

   Cysylltiedig

   The Stables at the Royal OakY Stablau - Gwesty’r Royal Oak, Betws-y-CoedMae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch lleol. Lleolir yn nhref drawiadol Betws-y-Coed, a elwir yn Borth Eryri.

   Llugwy River RestaurantLlugwy River Restaurant - Gwesty’r Royal Oak, Betws-y-CoedMae ein hethos bwyd wedi cael ei ddylanwadu dros y blynyddoedd wrth i fwy o gynhyrchwyr a chyflenwyr anhygoel ddod i’r amlwg yn lleol i werthu, tyfu a magu cynnyrch a da byw Cymru.

   The Grill Room - Royal Oak HotelThe Grill Room - Gwesty’r Royal Oak, Betws-y-CoedMae'r tîm yn ‘The Grill Room’ ar dân i sicrhau eu bod yn gweini cynnyrch ffres lleol, tymhorol.

   Stables LodgeStables Lodge, Betws-y-CoedOs ydych chi’n chwilio am y lleoliad perffaith, yna dyma chi. Rydyn ni yng nghanol Betws-y-Coed wedi ein lleoli ymhlith coetir hynafol sy’n llawn hanes a llên gwerin.

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....