Adventurous Ewe

Am

Yn Adventurous Ewe mae ein holl deithiau yn cael eu rhedeg gyda grwpiau bach fel y gallwn gynnig gwasanaeth pwrpasol, personol gyda’r effaith lleiaf ar yr amgylchedd. Ein prif nod yw darparu profiad bythgofiadwy yn Eryri ac yn bennaf oll, cael hwyl. Bydd ein tywyswyr gwybodus a brwdfrydig yn helpu i gynllunio a rhoi arweiniad i chi ar bob cam o'r daith, gan gynnig profiadau cofiadwy a chipolwg unigryw. Mae popeth yn cael ei drefnu i chi: trafnidiaeth, tywysydd, gweithgareddau a’r rhan fwyaf o brydau bwyd, fel y gallwch ymlacio a mwynhau'r profiad.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cymorth Cyntaf
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - uchel
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Offer/dillad am ddim
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Adventurous Ewe

Taith Dywysedig

Deganwy, Conwy, LL31 9UB
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 588069

Amseroedd Agor

* Ar agor drwy'r flwyddyn.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.58 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.6 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.67 milltir i ffwrdd
 1. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.74 milltir i ffwrdd
 2. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.75 milltir i ffwrdd
 3. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.76 milltir i ffwrdd
 4. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.78 milltir i ffwrdd
 5. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.78 milltir i ffwrdd
 6. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.8 milltir i ffwrdd
 7. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.81 milltir i ffwrdd
 8. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.82 milltir i ffwrdd
 9. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  1.18 milltir i ffwrdd
 10. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.78 milltir i ffwrdd
 11. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  1.99 milltir i ffwrdd
 12. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  2 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....