Rhian Jones - Arweinydd Twristiaid Bathodyn Glas Swyddogol

Am

Arweinydd teithiau sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy’n arbenigo mewn teithiau tref, teithiau cestyll canoloesol, teithiau cerdded golygfaol ac ymweliadau i drysorau cudd anghysbell. Gellir hefyd cynnwys ymweliadau â ffermydd, arddangosfeydd gofaint a theithiau/sesiynau blasu bwydydd a diodydd Cymreig ar gyfer unigolion neu grwpiau bach.

Gwnewch eich ymweliad yn un bythgofiadwy gydag Arweinydd Twristiaid Bathodyn Glas Swyddogol cymwys.

Ar gyfer archebion grŵp, gellir gwneud cais i’r arweinydd fod mewn gwisg ganoloesol!

E-bostiwch neu ffoniwch i archebu.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Canllaw Bathodyn Glas
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Arweinydd Twristiaid Bathodyn Glas Swyddogol

Taith Dywysedig

Conwy, Conwy, LL32 8LJ

Ffôn: 07990 666201

Amseroedd Agor

* Ar agor drwy'r flwyddyn

Beth sydd Gerllaw

 1. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.43 milltir i ffwrdd
 2. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  1.45 milltir i ffwrdd
 3. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  1.72 milltir i ffwrdd
 4. Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda…

  2.24 milltir i ffwrdd
 1. Ymunwch â ni ar daith trwy amser - taith a fydd yn mynd â ni yn ôl, dros filoedd o…

  2.3 milltir i ffwrdd
 2. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  2.39 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  2.41 milltir i ffwrdd
 4. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  2.43 milltir i ffwrdd
 5. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  2.47 milltir i ffwrdd
 6. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  2.5 milltir i ffwrdd
 7. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  2.52 milltir i ffwrdd
 8. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  2.52 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  2.53 milltir i ffwrdd
 10. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  2.54 milltir i ffwrdd
 11. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe…

  2.56 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....