Maes Carafanau Abaty Maenan

Am

Mae maes carafanau Abaty Maenan ger Betws-y-coed mewn lleoliad delfrydol mewn tiroedd diarffordd wedi’u tirlunio, ar safle mynachlog o’r drydedd ganrif ar ddeg, Abaty Maenan. Dafliad carreg yn unig oddi wrth westy a bwyty gwych gyda bar lolfa clyd, mae cyfle am bryd o fwyd maethlon neu ddiod gyda ffrindiau o hyd. Mae’r maes carafanau wedi’i rannu gan waliau cerrig sych gwreiddiol ac mae golygfeydd anhygoel o gwmpas – anhygoel i’w gweld yn y bore.

Bydd y maes carafanau hwn ym Metws-y-coed yn teimlo fel cartref oddi cartref, gyda’r holl amwynderau sydd eu hangen arnoch am amser cyfforddus a rhwydd. Mae croeso i gŵn yn y maes carafanau, felly gallwch ddod â’r teulu cyfan i fwynhau eich amser yng ngogledd Cymru gyda’ch gilydd. Mae digonedd o fannau awyr agored i chi fynd am dro a chwarae gyda’ch cyfaill pedair coes.

Mae awyrgylch cyfeillgar a chymunedol i’r maes carafanau. Mae mannau bwyta awyr agored i chi fwynhau bwyta ynddynt yn y lleoliad hardd hwn. Mae ardal picnic, barbeciw a phatio gyda digonedd o le i ffrindiau, teulu a chymdogion fwynhau bwyta gyda’i gilydd.

Mae WiFi ar gael ym mhob rhan o’r maes, ac mae golchdy ar y safle sy’n golygu y gallwch chi dreulio gymaint o amser ag a hoffech yma heb orfod poeni am redeg allan o ddillad glân. P’un a ydych chi’n dod am arhosiad byr, neu’n chwilio am gartref gwyliau ym Metws-y-coed, mae rhywbeth i bawb ym maes carafanau Abaty Maenan.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fesul uned yr wythnoso£340.00 i £750.00 fesul uned yr wythnos

*O £340.00 i £750.00 yr uned yr wythnos.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Short breaks available
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Maes Carafanau Abaty Maenan

5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru Parc Gwyliau
Maenan, Llanrwst, Conwy, LL26 0UL

Ffôn: 01492 660630

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Maw 2024 - 30 Tach 2024)

Graddau

 • 5 Sêr Croeso Cymru
5 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  1.65 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  2.57 milltir i ffwrdd
 3. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  2.91 milltir i ffwrdd
 4. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  3 milltir i ffwrdd
 1. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  4.19 milltir i ffwrdd
 2. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  4.41 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  4.64 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  5.18 milltir i ffwrdd
 5. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  5.22 milltir i ffwrdd
 6. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  5.32 milltir i ffwrdd
 7. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  5.35 milltir i ffwrdd
 8. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  5.45 milltir i ffwrdd
 9. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  5.56 milltir i ffwrdd
 10. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  5.63 milltir i ffwrdd
 11. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  7.26 milltir i ffwrdd
 12. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  7.33 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Craiglwyd Hall Caravan ParkParc Carafanau Craiglwyd Hall, PenmaenmawrMae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a Llandudno.

The Beach Caravan ParkMaes Carafanau The Beach, AbergeleWedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio hiraf yn Ewrop a golygfeydd bendigedig ar draws y bae tua’r môr. 

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....