Maes Carafanau The Beach

Am

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio hiraf yn Ewrop a golygfeydd bendigedig ar draws y bae tua’r môr, mae maes carafanau The Beach yn gyrchfan wyliau berffaith ar gyfer y teulu i gyd. 

Yn agos at ffordd gyflym yr A55 i mewn i Ogledd Cymru, mae’r parc hwn yn ganolbwynt gwych ar gyfer archwilio atyniadau lu Gogledd Cymru yn cynnwys tref glan y môr Fictoraidd boblogaidd Llandudno a thref castell hynafol Conwy.

Mae’r cyfleusterau ar y parc o safon uchel ac yn cynnwys lle chwarae i blant, lolfa a bar ar gyfer oedolion yn unig, bar i’r teulu ac ystafell chwaraeon. Mae Caffi Tides yn lle delfrydol i ymlacio lle ceir brecwast, byrbrydau a chacennau blasus.

Mae yno hefyd garafanau gyda thybiau poeth a charfanau ar gyfer y rhai sy’n dymuno dod â’u cŵn.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
14
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fesul uned yr wythnoso£416.00 i £1,045.00 fesul uned yr wythnos

*O £416 i £1,045 yr uned yr wythnos.

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Bed linen available for hire
 • Bed linen provided
 • Car Charging Point
 • Central heating
 • Children's play area
 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Ground floor bedroom/unit
 • Licensed
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Regular evening entertainment
 • Short breaks available
 • Showers on site
 • Toilets on-site
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

TripAdvisor

TripAdvisor

Sgôr Teithwyr TripAdvisor:

4.5 o 5 sêr
  • Service
   4.5 o 5 sêr
  • Value
   4.5 o 5 sêr
  • Cleanliness
   4.5 o 5 sêr
  • Location
   4.5 o 5 sêr
  • Ardderchog
   61
  • Da iawn
   14
  • Gweddol
   4
  • Gwael
   2
  • Ofnadwy
   3

  Adolygiadau Diweddar:

   Map a Chyfarwyddiadau

   Maes Carafanau The Beach

   5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru Parc Gwyliau
   Beach House Road, Llanddulas, Abergele, Conwy, LL22 8HA

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 84 adolygiadau84 adolygiadau

   Ffôn: 01492 515345

   Amseroedd Agor

   Ar agor (1 Maw 2024 - 31 Rhag 2024)

   * Testun Agoriadol Cyffredinol

   Graddau

   • 5 Sêr Croeso Cymru
   5 Sêr Croeso Cymru

   Beth sydd Gerllaw

   1. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

    0.51 milltir i ffwrdd
   2. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

    0.97 milltir i ffwrdd
   3. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

    1.02 milltir i ffwrdd
   4. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

    1.09 milltir i ffwrdd
   1. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

    1.53 milltir i ffwrdd
   2. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

    1.61 milltir i ffwrdd
   3. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

    1.77 milltir i ffwrdd
   4. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

    3 milltir i ffwrdd
   5. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

    3.54 milltir i ffwrdd
   6. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

    3.64 milltir i ffwrdd
   7. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

    3.67 milltir i ffwrdd
   8. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

    4 milltir i ffwrdd
   9. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

    4.04 milltir i ffwrdd
   Previous Next

   Cysylltiedig

   Craiglwyd Hall Caravan ParkParc Carafanau Craiglwyd Hall, PenmaenmawrMae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a Llandudno.

   Maenan Abbey Caravan ParkMaes Carafanau Abaty Maenan, LlanrwstWrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu ymlacio ac anghofio am straen a phoenau bach bywyd bob dydd yn syth.

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....