Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Am

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall ar lechwedd â golygfeydd godidog dros Ynys Môn a Llandudno. Dyma’r parc i’w ddewis os ydych chi’n chwilio am dawelwch a llonyddwch mewn lleoliad anhygoel, ond hefyd os hoffech fod yn agos i’r trefi glan môr a holl brif atyniadau eraill Gogledd Cymru.

Craiglwyd Hall oedd y parc cyntaf a brynodd y teulu Thornley yn ôl yn 1961. Mae gan Craiglwyd Hall lolfa braf iawn, bar chwaraeon, ystafell gemau teulu a theras awyr agored. Dyma’r lle perffaith i ymlacio a gwylio’r haul yn machlud dros Ynys Seiriol. Mae gan y parc ardal chwarae i blant ac ystafell gemau hefyd.

Dyma barc arbennig ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri sydd wedi ennill nifer o wobrau ac mae yn y lle perffaith i westeion allu mwynhau’r atyniadau a’r ardaloedd hardd sydd o’i amgylch. Os ydych chi’n un am bysgota, mae Pysgodfa Frithyll Graiglwyd Springs yn llythrennol y drws nesaf i’r parc.

Mae gan Barc Carafanau Craiglwyd Hall garafanau gyda thwb poeth, carafanau sy’n addas ar gyfer cŵn a rhandai moethus ar gael i’w llogi.

Yn un o ardaloedd mwyaf poblogaidd Gogledd Cymru, mae’r parc carafanau hwn yng Nghonwy mewn ardal dawel a heddychlon gyda hanes a gweithgareddau awyr agored ar hyd yr arfordir cyfan. Does dim llawer o safleoedd carafanau gwell ger Conwy, ac mae’r cyfan yn aros amdanoch.

Mae ymdeimlad cymunedol braf ac awyrgylch groesawgar ym mharc carafanau Craiglwyd Hall, ble gallwch ymlacio yn y lleoliad hardd hwn. Gydag ardal chwarae, campfa ac ystafell gemau, mae digon o hwyl i’w gael o gwmpas y safle. Ar ddiwedd diwrnod o greu atgofion newydd, gallwch ymlacio gyda golygfeydd godidog o Ynys Seiriol, Llandudno ac Ynys Môn o’ch carafán.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
14
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fesul uned yr wythnoso£526.00 i £850.00 fesul uned yr wythnos

*O £526.00 i £850.00 yr uned yr wythnos.

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Bed linen available for hire
 • Bed linen provided
 • Car Charging Point
 • Central heating
 • Children's play area
 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Licensed
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Regular evening entertainment
 • Short breaks available
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Trwyddedig

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Gwres canolog ym mhob uned

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau i blant

TripAdvisor

TripAdvisor

Sgôr Teithwyr TripAdvisor:

4.5 o 5 sêr
  • Service
   4.5 o 5 sêr
  • Value
   4 o 5 sêr
  • Cleanliness
   5 o 5 sêr
  • Location
   4.5 o 5 sêr
  • Ardderchog
   39
  • Da iawn
   7
  • Gweddol
   0
  • Gwael
   2
  • Ofnadwy
   2

  Adolygiadau Diweddar:

   Map a Chyfarwyddiadau

   Parc Carafanau Craiglwyd Hall

   5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru Parc Gwyliau
   Craiglwyd Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 50 adolygiadau50 adolygiadau

   Ffôn: 01492 623355

   Amseroedd Agor

   Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

   * Mae'r dderbynfa ar agor rhwng 09:00 - 17:00 bob dydd, 10:00 - 16:00 ar ddydd Sul a Gwyliau Banc

   Graddau

   • 5 Sêr Croeso Cymru
   5 Sêr Croeso Cymru

   Beth sydd Gerllaw

   1. Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda…

    0.46 milltir i ffwrdd
   2. Ymunwch â ni ar daith trwy amser - taith a fydd yn mynd â ni yn ôl, dros filoedd o…

    0.47 milltir i ffwrdd
   3. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe…

    0.76 milltir i ffwrdd
   4. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

    1.96 milltir i ffwrdd
   1. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

    2.64 milltir i ffwrdd
   2. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

    3.08 milltir i ffwrdd
   3. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

    3.2 milltir i ffwrdd
   4. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

    3.71 milltir i ffwrdd
   5. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

    3.76 milltir i ffwrdd
   6. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

    3.76 milltir i ffwrdd
   7. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

    3.76 milltir i ffwrdd
   8. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

    3.79 milltir i ffwrdd
   9. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

    3.86 milltir i ffwrdd
   10. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

    3.86 milltir i ffwrdd
   11. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

    3.89 milltir i ffwrdd
   Previous Next

   Cysylltiedig

   Maenan Abbey Caravan ParkMaes Carafanau Abaty Maenan, LlanrwstWrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu ymlacio ac anghofio am straen a phoenau bach bywyd bob dydd yn syth.

   The Beach Caravan ParkMaes Carafanau The Beach, AbergeleWedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio hiraf yn Ewrop a golygfeydd bendigedig ar draws y bae tua’r môr. 

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....