Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Am

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a Llandudno. Dyma’r parc i ddewis os ydych yn chwilio am dawelwch a llonyddwch mewn lleoliad anhygoel, ond hefyd os hoffech fod yn agos i ardaloedd cyrchfan a holl brif atyniadau Gogledd Cymru.

Craiglwyd Hall oedd y parc cyntaf i gael ei brynu gan y teulu Thornley ym 1961. Mae’r Neuadd yn cynnwys lolfa atyniadol, bar chwaraeon, ystafell gemau teulu a theras awyr agored. Dyma’r amgylchedd perffaith ar gyfer ymlacio a gwylio’r machlud hardd dros Ynys Seiriol. Yn y parc mae ardal chwarae plant ac ystafell gemau hefyd.

Mae’r parc anhygoel hwn, sydd wedi ennill nifer o wobrau, ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri ac wedi’i leoli’n berffaith er mwyn i westeion gymryd mantais o’r atyniadau a’r mannau prydferth gerllaw. Os ydych yn hoffi pysgota, mae Pysgodfa Brithyll Graiglwyd Springs drws nesaf i’r parc.

Mae gan Barc Carafanau Craiglwyd Hall garafanau twb poeth, carafanau sy’n addas ar gyfer cŵn a rhandai moethus ar gael i’w llogi. 

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fesul uned yr wythnoso£526.00 i £850.00 fesul uned yr wythnos

*O £526.00 i £850.00 yr uned yr wythnos. Pecyn seibiannau byr, 3 noson yr uned: o £279 i £449.

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Bed linen available for hire
 • Bed linen provided
 • Car Charging Point
 • Central heating
 • Children's play area
 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Licensed
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Regular evening entertainment
 • Short breaks available
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Trwyddedig

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Gwres canolog ym mhob uned

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau i blant

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Parc Carafanau Craiglwyd Hall

5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru Parc Gwyliau
Craiglwyd Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 623355

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Graddau

 • 5 Sêr Croeso Cymru
5 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda…

  0.46 milltir i ffwrdd
 2. Ymunwch â ni ar daith trwy amser - taith a fydd yn mynd â ni yn ôl, dros filoedd o…

  0.47 milltir i ffwrdd
 3. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe…

  0.76 milltir i ffwrdd
 4. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.96 milltir i ffwrdd
 1. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  2.64 milltir i ffwrdd
 2. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  3.08 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  3.2 milltir i ffwrdd
 4. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  3.71 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.76 milltir i ffwrdd
 6. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  3.76 milltir i ffwrdd
 7. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  3.76 milltir i ffwrdd
 8. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.79 milltir i ffwrdd
 9. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  3.86 milltir i ffwrdd
 10. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  3.86 milltir i ffwrdd
 11. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  3.89 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Maenan Abbey Caravan ParkMaes Carafanau Abaty Maenan, LlanrwstWrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu ymlacio ac anghofio am straen a phoenau bach bywyd bob dydd yn syth.

The Beach Caravan ParkMaes Carafanau The Beach, AbergeleWedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio hiraf yn Ewrop a golygfeydd bendigedig ar draws y bae tua’r môr. 

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....