Mochyn bach yn rhedeg

Am

Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i gwningod a bwydo nifer o’n hanifeiliaid fferm arbennig. Mae anifeiliaid bach i’w gweld yn aml gan gynnwys ŵyn bach, mynnod geifr, moch bach a chywion. Gydag ysgubor chwarae, gwibgerti pedlo oddi ar y ffordd, amrywiaeth o ardaloedd chwarae awyr agored, rhaglen lawn o weithgareddau yn ogystal â bwyd amser cinio o Greedy Goat Snack Hut, mae Parc Fferm Manorafon yn ddiwrnod allan anhygoel o gyffrous. 

Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw drwy ein gwefan.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio

Map a Chyfarwyddiadau

Parc Fferm Manorafon

Fferm

Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET

Ychwanegu Parc Fferm Manorafon i'ch Taith

Ffôn: 01745 833237

Amseroedd Agor

* Archebwch eich tocynnau ar-lein ymlaen llaw.

Beth sydd Gerllaw

 1. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  0.6 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  1.1 milltir i ffwrdd
 1. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  1.11 milltir i ffwrdd
 2. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  1.45 milltir i ffwrdd
 3. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.15 milltir i ffwrdd
 4. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  3.04 milltir i ffwrdd
 5. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  3.45 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  3.78 milltir i ffwrdd
 7. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  4.01 milltir i ffwrdd
 8. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  4.11 milltir i ffwrdd
 9. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  4.49 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  4.49 milltir i ffwrdd
 11. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  4.87 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....