Cynhadleddau
Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Cynadleddau

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 10

 1. Cyfeiriad

  Holyhead Road, Betws-y-Coed , Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710219

  Betws-y-Coed

  Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref Betws-y-Coed. Tirlun godidog Eryri o’n cwmpas sydd wedi dylanwadu ar ddyluniad ein hystafelloedd sydd â gwelyau cyfforddus a defnyddiau a dodrefn moethus.

  Ychwanegu Gwesty’r Royal Oak i'ch Taith

 2. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 862 adolygiadau862 adolygiadau

  Cyfeiriad

  The Royal Welsh Way, Llandudno, Conwy, LL30 1RS

  Ffôn

  01492 584466

  Llandudno

  Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd nodedig Gradd 1 o’r ail ganrif ar bymtheg sy’n mwynhau golygfeydd godidog o’i gerddi ffurfiol hyd at Gastell Conwy a mynyddoedd mawreddog Eryri.

  Ychwanegu Neuadd a Sba Bodysgallen i'ch Taith

 3. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 589 adolygiadau589 adolygiadau

  Cyfeiriad

  48 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HL

  Ffôn

  01492 877776

  Llandudno

  Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n cynnig llety nodweddiadol, steilus a moethus mewn fila Fictoraidd unigryw.

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Escape i'ch Taith

 4. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 1676 adolygiadau1676 adolygiadau

  Cyfeiriad

  Vaughan Street, The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AP

  Ffôn

  01492 877466

  Llandudno

  Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau ceinder a rhagoriaeth a golygfeydd trawiadol ar draws y bae o'i leoliad canolog ar y Promenâd.   

  Ychwanegu Gwesty’r Imperial i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DW

  Ffôn

  01492 860787

  Llandudno

  Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac wedi'i leoli rhwng Pen Morfa a Thraeth y Gogledd ar Stryd Gloddaeth. 

  Ychwanegu Gwesty Dunoon i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Junction Way, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XX

  Ffôn

  01492 574574

  Llandudno Junction

  Os ydych yn edrych am le ychwanegol, boed hynny ar gyfer cynnal cyfweliadau, cynhadledd neu arddangosfa, neu i ddianc rhag ymyrraeth galwadau ffôn ac e-byst i gynnal sesiwn trafod syniadau, gallwn eich helpu yma yng Nghanolfan Fusnes Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Fusnes Conwy i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 879771

  Llandudno

  Os ydych chi’n chwilio am leoliad sydd ychydig yn arbennig, yna Venue Cymru yw’r lle i chi. Wedi’i lleoli yn Llandudno, gyda’r mynyddoedd a’r arfordir yn gefndir i ni, mae ein canolfan yn cynnig y diweddaraf mewn cyfleusterau cynadledda pwrpasol.

  Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Ffôn

  0300 4569525

  Colwyn Bay

  Mae Canolfan Ddigwyddiadau Eirias yn cynnig prif gyfleusterau i aelodau o’r cyhoedd, trefnwyr digwyddiadau a thimau a chlybiau chwaraeon proffesiynol.

  Ychwanegu Canolfan Ddigwyddiadau Eirias i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Bodlondeb, Bangor Road, Conwy, Conwy, LL32 8DU

  Ffôn

  01492 576624

  Conwy

  Mae Bodlondeb yn adeilad rhestredig Gradd II sydd wedi’i leoli rhwng mynyddoedd mawreddog a thywod euraidd Conwy, gyda golygfeydd godidog dros yr aber tuag at Landudno a Deganwy. 

  Ychwanegu Lleoliad Priodas Bodlondeb i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LG

  Ffôn

  01492 877544

  Llandudno

  Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog Llandudno.

  Ychwanegu Gwesty St George i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....