Hotel No5

Am

Gwesty gwely a brecwast boutique gradd II ar bromenâd Traeth y Gogledd, Llandudno. Wedi’i ailwampio’n ddiweddar i safon uchel rydym ni’n darparu moethusrwydd am bris fforddiadwy.


Mae Hotel No5 yn ymfalchïo yn ei olygfeydd panoramig o’r môr ar draws Bae Llandudno.
Mae gennym ni ystafelloedd gwely deluxe gyda golygfeydd o’r môr ym mhen blaen yr adeilad ac ystafelloedd gyda golygfeydd o’r mynyddoedd yn y cefn.


Mae gennym ni hefyd faes parcio preifat tu ôl i’r adeilad, ac mae yna lefydd parcio am ddim o flaen yr adeilad.


Mae gennym ni lolfa i westeion ac ystafell fwyta i eistedd ac ymlacio, ac ardal batio i chi wylio’r haul yn machlud.


Rydym ni’n eiddo trwyddedig ac yn gweini amrywiaeth o ddiodydd alcoholig, diodydd poeth a byrbrydau, ac fe allwch chi hyd yn oed archebu te prynhawn.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
9
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
King Size (Sea View)£149.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Deuluo£120.00 i £130.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Dwblo£95.00 i £135.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Sengl£80.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Twino£120.00 i £130.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Licensed
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Darperir ar gyfer dietau arbennig

Cyfleusterau Darparwyr

 • Lolfa ar wahân i'r gwesteion

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Darperir mannau i smygwyr

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Hotel No5

Craig y Don Parade, The Parade, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

Ffôn: 01492 490570

Amseroedd Agor

Open Feb - December (12 Chwef 2024 - 13 Rhag 2024)

* Ar gau ganol Rhagfyr i ganol Chwefror

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.41 milltir i ffwrdd
 2. Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud,…

  0.78 milltir i ffwrdd
 3. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.78 milltir i ffwrdd
 1. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.79 milltir i ffwrdd
 2. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.82 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.85 milltir i ffwrdd
 4. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.86 milltir i ffwrdd
 5. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.96 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.96 milltir i ffwrdd
 7. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i…

  0.98 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  1.03 milltir i ffwrdd
 9. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  1.03 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  1.03 milltir i ffwrdd
 11. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  1.06 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....