Mamma Rosa

Am

Bwyty Eidalaidd teuluol yn Llandudno, Gogledd Cymru yw Mamma Rosa. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant bwytai, rydym yn fwyty Eidalaidd sydd wedi hen ennill ei blwyf ac yn ffefryn gan y bobl leol ac ymwelwyr. 

Rydym yn cynnig dewis amrywiol a helaeth o brydau Eidalaidd traddodiadol a chyfoes, o basta a bwyd môr blasus i stêcs sy’n toddi yn y geg. Mae gennym ddewis diddorol o brydau llysieuol yn ogystal. Mae ein bwyd cartref yn cynnwys blasau ffres o’r Eidal.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Pryd nos ar gael

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

Mamma Rosa

Bwyty

11 Mostyn Avenue, Craig-y-Don, Llandudno, Conwy, LL30 1YS

Ychwanegu Mamma Rosa i'ch Taith

Ffôn: 01492 870070

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd LlunWedi cau
Dydd Mawrth17:00 - 21:00
Dydd Mercher17:00 - 20:30
Dydd Iau - Dydd Sadwrn17:00 - 21:00
Dydd SulWedi cau

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.52 milltir i ffwrdd
 3. Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud,…

  0.53 milltir i ffwrdd
 1. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.57 milltir i ffwrdd
 2. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.59 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.6 milltir i ffwrdd
 4. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.6 milltir i ffwrdd
 5. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.73 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.73 milltir i ffwrdd
 7. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.86 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.87 milltir i ffwrdd
 9. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

  0.88 milltir i ffwrdd
 10. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.88 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.88 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....