Gwesty'r Bae Llandudno

Am

Croeso i’r Llandudno Bay Hotel, ein gwesty pedair seren sy’n cynnig y ‘waw ffactor’ o’r cychwyn cyntaf.

Ar ôl cyrraedd fe allwch chi ymlacio ar y cadeiriau haul neu’r cadeiriau siglo siâp wy gyda choctel a gwylio’r byd yn mynd heibio neu wrando ar sŵn y tonnau.

Os fedrwn eich temtio i mewn ar ôl i chi orffen eich coctels, mae’r tu mewn wedi’i ddodrefnu'n hardd ac mae’r awyrgylch yn gartrefol iawn o’r lolfa i’r ystafell fwyta. Gallwch ymlacio a mwynhau’r golygfeydd godidog o’r môr (a phwy a ŵyr, efallai y gwelwch chi ddolffin) tra bod ein tîm cyfeillgar yn goflau amdanoch chi.

Rhowch gynnig ar ein bwydlen hyfryd, neu beth am de prynhawn neu fanteisio ar ein gwasanaeth bar yn hwyr yn y nos?

Ond arhoswch, mae mwy! Mae gan westy’r Llandudno Bay fan gwefru cerbydau trydan.

Ac, yn well fyth, mae promenâd Llandudno ar garreg y drws. Croeswch y ffordd (cofiwch edrych i’r chwith ac i’r dde), ac mi fyddwch chi yno! Ewch am dro at y pier, dim ond 10 munud ac mi fyddwch chi yno.

Mi fydd ein sba ar agor cyn bo hir hefyd!

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
61
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Dwbl

*Mewngofnodi ar gael 24 awr, Bwyty'n cau am 9PM a Bar yn cau am 11PM i'r rhai nad ydynt yn breswylwyr

Cyfeiriwch at y wefan am y prisiau diweddaraf

Cyfleusterau

Arall

 • Car Charging Point
 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Pets accepted by arrangement
 • Restaurant/Café on Premises
 • Short breaks available
 • Telephone in room/units/on-site
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Afternoon tea
 • Bwyty ar y safle

Cyfleusterau Darparwyr

 • gwasanaeth golchi dillad dychwelyd mewn 24 awr
 • Lifft ar gael
 • Lolfa ar wahân i'r gwesteion

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

TripAdvisor

TripAdvisor

Sgôr Teithwyr TripAdvisor:

4 o 5 sêr
  • Service
   4.5 o 5 sêr
  • Value
   4 o 5 sêr
  • Cleanliness
   4.5 o 5 sêr
  • Location
   4.5 o 5 sêr
  • Ardderchog
   838
  • Da iawn
   452
  • Gweddol
   187
  • Gwael
   76
  • Ofnadwy
   44

  Adolygiadau Diweddar:

   Map a Chyfarwyddiadau

   Llandudno Bay Hotel

   4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru
   Llandudno Bay Hotel and Spa, East Parade, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1BE

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 1597 adolygiadau1597 adolygiadau

   Ffôn: 01492499500

   Amseroedd Agor

   Agored drwy'r flwyddyn (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

   Graddau

   • 4 Sêr Croeso Cymru
   4 Sêr Croeso Cymru

   Gwobrau

   • Rhanbarthol ac AmrywiolTravellers Choice Travellers Choice

   Beth sydd Gerllaw

   1. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

    0.12 milltir i ffwrdd
   2. Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud,…

    0.49 milltir i ffwrdd
   3. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

    0.49 milltir i ffwrdd
   1. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

    0.52 milltir i ffwrdd
   2. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

    0.53 milltir i ffwrdd
   3. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

    0.56 milltir i ffwrdd
   4. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

    0.57 milltir i ffwrdd
   5. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

    0.67 milltir i ffwrdd
   6. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

    0.67 milltir i ffwrdd
   7. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

    0.79 milltir i ffwrdd
   8. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

    0.79 milltir i ffwrdd
   9. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

    0.8 milltir i ffwrdd
   10. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

    0.8 milltir i ffwrdd
   11. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

    0.81 milltir i ffwrdd
   Previous Next

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....