Gwesty'r Bae Llandudno

Am

Welcome to Llandudno Bay Hotel, our four-star hotel offering the 'Wow-Factor' from arrival to departure.

​Upon arrival, a selection of relaxing sun loungers, modern swinging egg chairs, and luxurious outside furniture is available for dining, cocktails, and simply people-watching whilst listening to the sounds of the sea.

​If we can tempt you to come inside from sipping cocktails, embrace the beautifully finished interiors and welcoming ambiance from the lounge area to the dining room, settle into our charming furniture, and enjoy the irresistible Sea Views (where you may even catch a glimpse of a Dolphin!) whilst our helpful team assist further.

​Taste our delightful menu, spoil yourself with an Afternoon Tea experience, and enjoy our late-night bar service.

​But wait, there's more! Llandudno Bay Hotel offers electric vehicle (EV) charging on-site for your convenience.

​It gets better… Llandudno promenade is on Llandudno Bay’s doorstep. Cross the road (remember to look left and right), and you will be there! Take a glorious stroll to the pier, which is only approximately 10-15 minutes away.

​Please await your upcoming Spa at Llandudno Bay, which is coming very soon.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
61
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Dwbl

*Mewngofnodi ar gael 24 awr, Bwyty'n cau am 9PM a Bar yn cau am 11PM i'r rhai nad ydynt yn breswylwyr

Cyfeiriwch at y wefan am y prisiau diweddaraf

Cyfleusterau

Arall

 • Car Charging Point
 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Pets accepted by arrangement
 • Restaurant/Café on Premises
 • Short breaks available
 • Telephone in room/units/on-site
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Afternoon tea
 • Bwyty ar y safle

Cyfleusterau Darparwyr

 • gwasanaeth golchi dillad dychwelyd mewn 24 awr
 • Lifft ar gael
 • Lolfa ar wahân i'r gwesteion

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llandudno Bay Hotel

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru
Llandudno Bay Hotel and Spa, East Parade, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1BE

Ffôn: 01492499500

Amseroedd Agor

Agored drwy'r flwyddyn (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. “Finding Alice,” is an immersive game transporting players into the enchanting world of…

  0.49 milltir i ffwrdd
 3. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.49 milltir i ffwrdd
 1. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.52 milltir i ffwrdd
 2. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.53 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.56 milltir i ffwrdd
 4. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.57 milltir i ffwrdd
 5. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.67 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.67 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.79 milltir i ffwrdd
 8. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.79 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.8 milltir i ffwrdd
 10. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.8 milltir i ffwrdd
 11. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.81 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....