The Empire

Am

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o gyfleusterau - pwll dan do, sawna ac ystafell stêm; ystafelloedd triniaeth sba; campfa gyda chyfarpar cardiofasgwlaidd a chryfder; pwll trochi ac ardal i eistedd y tu allan; 2 fwyty a bar a system aerdymheru ym mhob ystafell wely ac ardal gyhoeddus. Mae Wi-Fi am ddim ar y safle ac yn y maes parcio o’i amgylch hefyd.

Mae’r ystafelloedd gwely wedi’u dodrefnu’n gain gyda hen ddodrefn moethus a gosodion o safon ac maen nhw’n cynnwys cyfleusterau fel Wi-Fi, system aerdymheru, matres Hypnos, teledu Freeview a chwaraewr DVD, cyfleusterau te a choffi, oergell, sêff, sychwr gwallt a gŵn yr un.

Ond y tu ôl i’r adeilad, mae stori gyfan gwbl wahanol am deulu. Dechreuodd stori’r Empire bron i 75 mlynedd yn ôl yn 1947 pan ddaeth Edith a Harold Maddocks o Birmingham i Landudno. Mae’r teulu Maddocks wedi rhedeg y gwesty ers hynny ac erbyn hyn, y drydedd genhedlaeth sydd wrth y llyw ac maent yn gweithio ar ei throsglwyddo i’r bedwaredd. Pan gyrhaeddodd Edith a Harold yn 1946, dim ond 20 ystafell wely a 2 ystafell ymolchi oedd yno. Mae’r gwesty wedi newid dros y degawdau a bellach mae ganddo 64 o ystafelloedd. Fe gymerodd yr ail genhedlaeth, Len ac Elizabeth Maddocks, yr awenau yn 1963 a dechrau ar gyfnod hir o ehangu a buddsoddi sy’n parhau heddiw. Mae’r gwesty bellach yn nwylo’r drydedd genhedlaeth, Elyse (Maddocks gynt) a Michael Waddy, ers 1993.

Er hynny, ni fyddai’r teulu’n ddim heb gefnogaeth eu staff hyfryd ac ymroddgar. Mae nifer ohonynt wedi gweithio yn y gwesty am dros ddeng mlynedd ar hugain. Rydyn ni’n hoffi cyflogi staff sy’n fodlon aros i weithio am flynyddoedd gan eu bod nhw’n rhannu ein hymrwymiad ni i wasanaeth, a hefyd ein synnwyr digrifwch a’n hunaniaeth.  

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
13
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Ddwblo£160.00 i £220.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Deulu£195.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Sengl£105.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Twin£160.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Lift
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Swimming pool on site
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Cyfleusterau Hamdden

 • Spa / Pwll Nofio

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

TripAdvisor

TripAdvisor

Sgôr Teithwyr TripAdvisor:

4.5 o 5 sêr
  • Service
   4.5 o 5 sêr
  • Value
   4.5 o 5 sêr
  • Cleanliness
   4.5 o 5 sêr
  • Location
   4.5 o 5 sêr
  • Ardderchog
   983
  • Da iawn
   230
  • Gweddol
   65
  • Gwael
   25
  • Ofnadwy
   30

  Adolygiadau Diweddar:

   Map a Chyfarwyddiadau

   Gwesty’r Empire

   4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Gwesty
   73 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HE

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 1333 adolygiadau1333 adolygiadau

   Ffôn: 01492 860555

   Amseroedd Agor

   Ar agor (1 Ion 2024 - 15 Rhag 2024)

   Graddau

   • 4 Sêr Croeso Cymru
   4 Sêr Croeso Cymru

   Beth sydd Gerllaw

   1. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

    0.09 milltir i ffwrdd
   2. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

    0.1 milltir i ffwrdd
   3. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

    0.1 milltir i ffwrdd
   4. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

    0.1 milltir i ffwrdd
   1. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

    0.1 milltir i ffwrdd
   2. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

    0.12 milltir i ffwrdd
   3. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

    0.11 milltir i ffwrdd
   4. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

    0.12 milltir i ffwrdd
   5. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

    0.13 milltir i ffwrdd
   6. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

    0.19 milltir i ffwrdd
   7. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

    0.2 milltir i ffwrdd
   8. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

    0.2 milltir i ffwrdd
   9. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

    0.2 milltir i ffwrdd
   10. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

    0.25 milltir i ffwrdd
   11. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

    0.26 milltir i ffwrdd
   12. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

    0.31 milltir i ffwrdd
   Previous Next

   Cysylltiedig

   Osborne HouseOsborne House, LlandudnoGwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno - cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell wely mawr a moethus gyda golygfeydd godidog dros y môr.

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....