Haulfre Tea Rooms

Am

Mae Haulfre Tea Rooms wedi’i leoli yng Ngerddi Haulfre hardd mewn cornel o Llandudno ar arfordir Gogledd Cymru, y brif gyrchfan gwyliau. Mae’r golygfeydd o Haulfre yn rhai panoramig, gan gwmpasu Traeth y Gogledd a Phenmorfa yn Llandudno, ac Eryri yn y pellter. Mae yna erddi hyfryd i eistedd ynddynt a mwynhau detholiad o brydau a theisennau cartref blasus sy’n cael eu paratoi yn y gegin gan Dee, y perchennog.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Cinio ar gael
 • Yn gweini te prynhawn

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Seddau yn yr awyr agored

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Map a Chyfarwyddiadau

Haulfre Tea Rooms

Ystafell De/Siop Goffi

Haulfre Gardens, Cwlach Road, Llandudno, Conwy, LL30 2HT

Ychwanegu Haulfre Tea Rooms i'ch Taith

Ffôn: 01492 876731

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:30 - 16:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.26 milltir i ffwrdd
 4. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.26 milltir i ffwrdd
 1. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.28 milltir i ffwrdd
 2. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.32 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.33 milltir i ffwrdd
 4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.39 milltir i ffwrdd
 5. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.39 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.39 milltir i ffwrdd
 7. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.4 milltir i ffwrdd
 8. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.4 milltir i ffwrdd
 9. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.42 milltir i ffwrdd
 10. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.45 milltir i ffwrdd
 11. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.45 milltir i ffwrdd
 12. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  0.47 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....