Gwesty St George

Am

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog Llandudno.

Mae gan y gwesty 82 ystafell wedi eu haddurno’n hardd gyda system awyru, mynediad cyflym iawn i’r we, Setiau Teledu LCD, duvets cotwm Eifftaidd ac mae nifer ohonynt yn cynnig golygfeydd bendigedig ar draws Fae Llandudno.

Ymhlith yr ystafelloedd gwely mae’r ystafelloedd ar y to a gwblhawyd yn 2017. Mae’r ystafelloedd hyn yn manteisio ar eu safle uchel a'r olygfa odidog o'r Gogarth i Drwyn y Fuwch gan eu bod yn cynnwys drysau patio gwydr yn arwain at falconi sy’n cynnig golygfa banoramig o’r môr. Mae’r ystafelloedd hefyd yn cynnwys ychydig o’r dechnoleg ddiweddaraf, ystafelloedd ymolchi gwych gyda chawodydd mynediad gwastad a sinciau iddo fo a hi, a gall gwesteion fwynhau gwasanaeth gofalwr personol, sy’n cynnig ystod o wasanaethau pwrpasol.

Mae'r gwesty’n cynnig amryw o ddewisiadau bwyta i weddu pob blas gan gynnwys Bwyty Teras sydd wedi ennill Rhoséd yr AA, sy’n cynnig dewis o brydau i ddod a dŵr i’ch dannedd gyda chynhwysion o Gonwy a Gogledd Cymru. Mae Lolfa’r Teras yn cynnig ciniawau ysgafn, te prynhawn traddodiadol a’r espresso a’r cappuccino gorau yn yr ardal.

Mae gan Westy’r St George’s saith o ystafelloedd digwyddiadau gan gynnwys ystafell restredig Gradd II Wedgwood, un o’r ystafelloedd digwyddiadau mwyaf yng Ngogledd Cymru ac mae wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau mawreddog yn ystod ei hanes o 165 mlynedd gan gynnwys cynadleddau pleidiau gwleidyddol fel Llafur, y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol, a gwesteion uchel eu clod fel Winston Churchill ymhlith eraill.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
82
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Senglo£55.00 i £77.50 y person (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Car Charging Point
 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Lift
 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Trwydded i gynnal priodasau sifil
 • Wifi ar gael

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Glan y môr

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ffôn ym mhob ystafell wely

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwesty St George

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty
The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LG
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877544

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Graddau

 • 4 Sêr AA Gwesty
 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr AA Gwesty 4 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.16 milltir i ffwrdd
 1. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.17 milltir i ffwrdd
 2. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.18 milltir i ffwrdd
 4. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.19 milltir i ffwrdd
 5. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.19 milltir i ffwrdd
 6. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.19 milltir i ffwrdd
 7. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.2 milltir i ffwrdd
 8. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.21 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.23 milltir i ffwrdd
 10. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.25 milltir i ffwrdd
 11. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.26 milltir i ffwrdd
 12. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.3 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....