Y Tŷ Hull

Am

Fe adeiladwyd y Tŷ Hyll ym 1485, ac mae’n cael ei redeg fel ystafell de deuluol bellach sy’n gweini seigiau cartref gan gynnwys brecinio, coffi a chacen, cinio a the phrynhawn.

Seigiau cartref o sgons, cacennau cri a bara brith wedi’u pobi'n ffres bob dydd, i’n wyau selsig, tartenni sawrus a lasagne. Daw’r selsig a’r cig o siop cigydd lleol. Mae dewis fegan ar gael.

Gerddi helaeth gyda llwybrau cerdded penodol. Croeso i gŵn. Toiledau i bobl anabl a mannau parcio dynodedig i bobl anabl yn ein maes parcio ein hunain.

Ffoniwch 01492 642322 i archebu lle.

Mae cacennau cartref a mêl ac ati ar gael i’w prynu yn ein siop fach.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd

Arlwyo

 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig
 • Gwasanaeth tecawê
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr
 • Yn gweini te prynhawn

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth
 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Bwydlen plant
 • Cadeiriau uchel

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Croesewir partïon bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

Ystafell De Tŷ Hyll

Ystafell De/Siop Goffi

Tŷ Hyll, Capel Curig, Conwy, LL24 0DS

Ychwanegu Ystafell De Tŷ Hyll i'ch Taith

Ffôn: 01492 642322

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:30 - 16:00
Gwyliau Cyhoeddus10:30 - 16:00

* Ar agor tan 5pm yn ystod misoedd yr haf.

Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  0.36 milltir i ffwrdd
 2. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  0.7 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  0.9 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  2.87 milltir i ffwrdd
 1. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  2.92 milltir i ffwrdd
 2. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  3.36 milltir i ffwrdd
 3. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  3.38 milltir i ffwrdd
 4. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  3.48 milltir i ffwrdd
 5. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  3.53 milltir i ffwrdd
 6. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  3.6 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  3.9 milltir i ffwrdd
 8. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.49 milltir i ffwrdd
 9. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  9.01 milltir i ffwrdd
 10. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  9.53 milltir i ffwrdd
 11. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.68 milltir i ffwrdd
 12. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  9.73 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....