Bwyty Dylans yng Nghonwy

Am

Mae Dylan’s Conwy’n fwyty cyfeillgar sydd ond tafliad carreg o’r cei godidog yng Nghonwy.

Byddwn yn gweini ein bwydlenni dyddiol sydd wedi ennill gwobrau ac wedi’u hargymell yn y Michelin Guide, maent yn cynnwys cyfoeth o gynnyrch lleol a thymhorol o’r moroedd a’r tiroedd cyfagos.

Mae’r bwyty yng Nghonwy’n cynnig golygfa unigryw o Eglwys hanesyddol y Santes Fair sy’n dyddio’n ôl i’r drydedd ganrif ar ddeg a’r Castell yng Nghonwy o deras y llawr cyntaf, yn ogystal ag ardaloedd yfed a bwyta clyd ar y llawr cyntaf a’r llawr gwaelod.

Gallwch archebu bwrdd ar-lein: https://dylansrestaurant.co.uk/restaurant/book-a-table

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd

Arlwyo

 • Bar
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Gardd/patio at ddefnydd y gwesteion

Cyfleusterau Lleoliad

 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal - Yn gwbl hygyrch ar y llawr gwaelod
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Bwydlen plant
 • Cadeiriau uchel
 • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Map a Chyfarwyddiadau

Bwyty Dylans - Conwy

Cynnyrch Lleol yn cael ei Weini

9-13 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

Ychwanegu Bwyty Dylans - Conwy i'ch Taith

Ffôn: 01492 702654

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 22:30
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 22:30

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.16 milltir i ffwrdd
 5. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.19 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.23 milltir i ffwrdd
 7. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.26 milltir i ffwrdd
 8. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.86 milltir i ffwrdd
 9. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  1.02 milltir i ffwrdd
 10. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.84 milltir i ffwrdd
 11. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.38 milltir i ffwrdd
 12. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.44 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....