The Belmont

Am

Situated in the beautiful town of Llandudno. In the Conwy region, 200 metres from Llandudno pier,

The Belmont Llandudno features a modern approach to the Promenade, where guests can enjoy the on-site bar and our relaxing terrace observing the exquisite scenery.Originally built in the 1850’s The Belmont Llandudno is one of the oldest buildings on the ParadeThere is also our restaurant area, where our tasty breakfast is served, with views of the sea!

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
27
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Dwbl

*Ewch i'r gwefan ar gyfer y prisiau diweddara

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Licensed
 • Lift
 • Pets accepted by arrangement
 • Short breaks available
 • Telephone in room/units/on-site
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Darperir ar gyfer dietau arbennig

Cyfleusterau Darparwyr

 • gwasanaeth golchi dillad dychwelyd mewn 24 awr

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Belmont Hotel

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru
The Belmont, 21 North Parade, Llandudno, LL30 2LP

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 22 Rhag 2024)

* Ar gau 23/12 - 27/12

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
 • Listed/Verified Accommodation Visit Wales
4 Sêr Croeso Cymru Listed/Verified Accommodation Visit Wales

Beth sydd Gerllaw

 1. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.01 milltir i ffwrdd
 3. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.01 milltir i ffwrdd
 4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.02 milltir i ffwrdd
 1. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.11 milltir i ffwrdd
 4. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 5. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.15 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.18 milltir i ffwrdd
 7. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.18 milltir i ffwrdd
 8. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.2 milltir i ffwrdd
 9. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.21 milltir i ffwrdd
 10. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.23 milltir i ffwrdd
 11. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.23 milltir i ffwrdd
 12. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....