The Belmont

Am

Wedi’i leoli yn nhref hardd Llandudno, 200 metr o bier Llandudno mae The Belmont Llandudno yn westy modern ger y promenâd lle gall gwesteion fwynhau bar ar y safle a theras gyda golygfeydd godidog. 

 

Wedi’i godi yn y 1850au mae The Belmont Llandudno yn un o adeiladau hynaf y rhodfa.

 

Gallwch fwynhau brecwast blasus yn y bwyty a golygfeydd hyfryd o’r môr.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
27
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Dwbl

*Ewch i'r gwefan ar gyfer y prisiau diweddara

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Licensed
 • Lift
 • Pets accepted by arrangement
 • Short breaks available
 • Telephone in room/units/on-site
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Darperir ar gyfer dietau arbennig

Cyfleusterau Darparwyr

 • gwasanaeth golchi dillad dychwelyd mewn 24 awr

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely

TripAdvisor

TripAdvisor

Sgôr Teithwyr TripAdvisor:

4.5 o 5 sêr
  • Service
   4.5 o 5 sêr
  • Value
   4.5 o 5 sêr
  • Cleanliness
   5 o 5 sêr
  • Location
   5 o 5 sêr
  • Ardderchog
   546
  • Da iawn
   159
  • Gweddol
   35
  • Gwael
   24
  • Ofnadwy
   19

  Adolygiadau Diweddar:

   Map a Chyfarwyddiadau

   Belmont Hotel

   4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru
   The Belmont, 21 North Parade, Llandudno, LL30 2LP

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 782 adolygiadau782 adolygiadau

   Amseroedd Agor

   Tymor (1 Ion 2024 - 22 Rhag 2024)

   * Ar gau 23/12 - 27/12

   Graddau

   • 4 Sêr Croeso Cymru
   • Listed/Verified Accommodation Visit Wales
   4 Sêr Croeso Cymru Listed/Verified Accommodation Visit Wales

   Beth sydd Gerllaw

   1. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

    0.01 milltir i ffwrdd
   2. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

    0.01 milltir i ffwrdd
   3. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

    0.01 milltir i ffwrdd
   4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

    0.02 milltir i ffwrdd
   1. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

    0.03 milltir i ffwrdd
   2. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

    0.06 milltir i ffwrdd
   3. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

    0.11 milltir i ffwrdd
   4. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

    0.14 milltir i ffwrdd
   5. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

    0.15 milltir i ffwrdd
   6. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

    0.18 milltir i ffwrdd
   7. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

    0.18 milltir i ffwrdd
   8. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

    0.2 milltir i ffwrdd
   9. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

    0.21 milltir i ffwrdd
   10. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

    0.23 milltir i ffwrdd
   11. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

    0.23 milltir i ffwrdd
   12. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

    0.28 milltir i ffwrdd
   Previous Next

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....