Bodysgallen Hall

Am

“O’r Môr i’r Mynydd” –

Mewn lleoliad diarffordd ac wedi’i amgylchynu gan dros 200 aer o barcdir, 2 filltir i’r de o Landudno gyda golygfeydd godidog o Barc Cenedlaethol Eryri a Chastell Conwy, mae Neuadd Bodysgallen (adeilad rhestredig gradd 1) yn cynnig lletygarwch tŷ gwledig o’r radd flaenaf. Mae’r gerddi hyfryd yn cynnwys parterre o'r 17eg ganrif sy'n cynnwys gwrych sgwâr gydag arogl perlysiau, gerddi rhosod o fewn waliau a sawl ffug-dŵr.

Cewch fwynhau gwin da a gwledda ar ein bwydlenni llawn dychymyg sy’n cynnwys cynnyrch lleol o’r radd flaenaf a ffrwythau a llysiau organig wedi’u tyfu ar yr ystâd ar gyfer ein bwyty sydd wedi ennill 3 roséd yr AA, dan arweiniad y prif gogydd Abdalla El Shershaby. Gweinir Te Prynhawn Cymreig Traddodiadol yn y neuadd â phaneli derw, y llyfrgell, y parlwr i fyny’r grisiau, neu ar y teras ar ddiwrnod braf.  Mae Te Prynhawn Cymreig Bodysgallen yn cynnwys casgliad o frechdanau, sgons wedi’u pobi’n ffres gyda hufen tolch a jam mefus, cacennau a phastai a dewis o de ffres.  Mae Cinio Dydd Sul traddodiadol hefyd ar gael yn Neuadd Bodysgallen, gan gynnwys pryd tri chwrs a chanapés wrth gyrraedd.  Caiff ein bwydlen Cinio Dydd Sul ei llunio’n wythnosol i gyd-fynd â’r adeg o’r flwyddyn ac i gynnal amrywiaeth.

Beth am ymlacio yn sba heddychlon Bodysgallen? Pwll nofio mawr, triniaethau harddwch aromatherapi, campfa a chaffi.  Gall gwesteion y gwesty, aelodau’r sba ac ymwelwyr â’r sba archebu apwyntiadau i dderbyn triniaethau sba yn uniongyrchol dros y ffôn ar 01492 562500.

Mae Neuadd Bodysgallen yn lleoliad delfrydol ar gyfer Priodasau, Seremonïau Priodas a Phartneriaeth Sifil, Derbyniadau ac Achlysuron Teuluol, ac yn cynnig gwasanaeth proffesiynol i sicrhau diwrnod cofiadwy i bawb.  O ddigwyddiadau llai mwy personol i ddigwyddiadau mwy ac wedi’u neilltuo.

Cynhelir digwyddiadau mewnol drwy gydol y flwyddyn i fodloni ystod o ddiddordebau, gan gynnwys sgyrsiau amser cinio, teithiau gardd, swperau thema a llawer mwy, a gellir eu harchebu’n uniongyrchol ar-lein neu dros y ffôn ar 01492 584466.

Dewch i fwynhau lleoliad hanesyddol a chlyd tŷ gwledig yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

 Polisi Plant - croesawir plant dros 6 oed.

 

 

 

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
7
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Prif Swit£670.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Bwthyn i deulu£700.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Bwthyn Rhagorol£630.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Bwthyn Safonol£360.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Rhagorol£420.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Rhagorol gyda Olyga Eryri£600.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Safonol£275.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Mae’r cyfraddau ar gyfer ystafelloedd dwbl, ac yn cynnwys defnydd llawn o gyfleusterau’r Sba (gan eithrio triniaethau), a brecwast Cymreig pan fyddwch yn archebu’n uniongyrchol

Cyfleusterau

Arall

 • Car Charging Point
 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Ground floor bedroom/unit
 • Licensed
 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Restaurant/Café on Premises
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Swimming pool on site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Afternoon tea

Cyfleusterau Darparwyr

 • gwasanaeth golchi dillad dychwelyd mewn 24 awr
 • Lolfa ar wahân i'r gwesteion
 • Trwydded i gynnal priodasau sifil
 • Wifi ar gael

Cyfleusterau Hamdden

 • Bath Sba
 • Cyfleusterau Iechyd/Ffitrwydd/Harddwch
 • Pwll nofio
 • Spa / Pwll Nofio

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ffôn ym mhob ystafell wely
 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome

Cynigion Arbennig Cysylltiedig

 • Dewch i Ogledd Cymru gyda gostyngiad o 20% ar wyliau dwy noson ‘Dianc i Gefn Gwlad’ ym Mhlas a Sba Bodysgallen. Cewch aros yng ngwesty gwledig yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o’r ail ganrif ar bymtheg a mwynhau bwyd gwych, gerddi godidog, Sba a mynediad am ddim i eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

   

  (Mae’r pris yr ystafell y noson am o leiaf dwy noson dan y cynnig ‘Dianc i Gefn Gwlad’ yn cynnwys llety, brecwast poeth, swper dau gwrs, defnydd llawn o’r Sba a TAW. Mae hefyd yn cynnwys mynediad am ddim i leoliad o ddiddordeb lleol (yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a CADW).

  Gostyngiad o 20% ar wyliau dwy noson ‘Dianc i Gefn Gwlad’ ym Mhlas a Sba Bodysgallen - redeem this special offer between 22/04/2024 and 01/05/2024

  Dolen y cynnig:Gostyngiad o 20% ar wyliau dwy noson ‘Dianc i Gefn Gwlad’ ym Mhlas a Sba Bodysgallen

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Neuadd a Sba Bodysgallen

4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA Gwesty Gwledig
The Royal Welsh Way, Llandudno, Conwy, LL30 1RS

Ffôn: 01492 584466

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Graddau

 • 4 Sêr Coch AA Gwesty Gwledig
4 Sêr Coch AA Gwesty Gwledig

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  1.22 milltir i ffwrdd
 2. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  1.27 milltir i ffwrdd
 3. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  1.42 milltir i ffwrdd
 4. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  1.45 milltir i ffwrdd
 1. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  1.46 milltir i ffwrdd
 2. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  1.46 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.49 milltir i ffwrdd
 4. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  1.49 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.52 milltir i ffwrdd
 6. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  1.52 milltir i ffwrdd
 7. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  1.55 milltir i ffwrdd
 8. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.57 milltir i ffwrdd
 9. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  1.59 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  1.81 milltir i ffwrdd
 11. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  1.86 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....