Caffi Dewi

Am

Mae Caffi Dewi yn lle croesawgar a chyfeillgar i fwynhau bwyd cartref blasus. Rydym ni ddau funud ar droed o draeth Penmorfa. Mae’r holl elw yn mynd at ofalu am gleifion Hosbis Dewi Sant.

Brecwast, cinio ysgafn, prydau poeth a chacennau.

Gallwch eistedd tu mewn neu’r tu allan. Parcio am ddim. Mynediad i bobl anabl.

Dim angen archebu bwrdd.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr
 • Yn gweini te prynhawn

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n
 • Gardd/patio at ddefnydd y gwesteion

Cyfleusterau Lleoliad

 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth
 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Bwydlen plant

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Croesewir partïon bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

Caffi Dewi

Caffi

St David's Hospice, Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EN

Ychwanegu Caffi Dewi i'ch Taith

Ffôn: 01492 879058

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Gwener10:00 - 16:00
Dydd Sadwrn - Dydd SulWedi cau

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  0.21 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.44 milltir i ffwrdd
 3. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

  0.47 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.48 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.48 milltir i ffwrdd
 2. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.48 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.49 milltir i ffwrdd
 4. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.51 milltir i ffwrdd
 5. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.53 milltir i ffwrdd
 6. Mae cerdded drwy dwneli a gafodd eu cloddio dros 3,500 o flynyddoedd yn ôl yn rhoi syniad…

  0.55 milltir i ffwrdd
 7. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.64 milltir i ffwrdd
 8. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.64 milltir i ffwrdd
 9. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.66 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.66 milltir i ffwrdd
 11. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.67 milltir i ffwrdd
 12. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.68 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....