Caffi Conwy Falls

Am

Cafodd Caffi Conwy Falls ei ddylunio gan Syr William Clough Ellis i gyd-fynd â saernïaeth Portmeirion. Mae wedi’i leoli ym Mharc Coedwig Conwy Falls sydd bron i 10 erw o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig gyda rhaeadr ysblennydd yn y goedwig.

Mae gan y Caffi drwydded ac mae ar agor 7 niwrnod yr wythnos (5 diwrnod yr wythnos yn y Gaeaf) yn gweini bwyd poeth ac oer, cacennau, byrbrydau a diodydd.

Mae digon o le parcio am ddim, digon o seddi y tu mewn a thu allan a phwyntiau gwefru dyfeisiau a Wi-Fi am ddim.

Mae’r Caffi’n croesawu esgidiau mwdlyd ac mae’n croesawu cŵn. Os oes gennych chi anghenion dietegol penodol, cysylltwch â ni ymlaen llaw.

Mae'r Caffi hefyd yn darparu te prynhawn tymhorol, nosweithiau pitsa a digwyddiadau arbennig eraill a gall hefyd gynnwys archebion grŵp mawr.

Yng nghefn y Caffi mae ardal weirglodd fawr gyda choed a byrddau picnic y gellir cael mynediad atynt am ddim. Gallwch hefyd dalu ffi nominal i fynd am dro drwy'r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac ymweld â rhaeadr Conwy Falls.

I gael rhagor o wybodaeth, bwydlenni a digwyddiadau edrychwch ar y wefan www.conwyfalls.com neu ffoniwch 01690 710336.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd

Arlwyo

 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr
 • Yn gweini te prynhawn

Cyfleusterau Darparwyr

 • Ar gael ar gyfer derbyniad priodas
 • Cerddoriaeth fyw
 • Derbynnir Cw^n
 • Gardd/patio at ddefnydd y gwesteion

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Ardal chwarae plant
 • Bwydlen plant
 • Cadeiriau uchel
 • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

Caffi Conwy Falls

Caffi

Pentrefoelas Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0PN

Ychwanegu Caffi Conwy Falls i'ch Taith

Ffôn: 01690 710336

Amseroedd Agor

Ar agor (15 Maw 2024 - 1 Tach 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:00 - 17:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  2.14 milltir i ffwrdd
 3. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  2.17 milltir i ffwrdd
 4. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  2.42 milltir i ffwrdd
 1. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  2.9 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  3.89 milltir i ffwrdd
 3. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  3.95 milltir i ffwrdd
 4. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  4.24 milltir i ffwrdd
 5. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  4.65 milltir i ffwrdd
 6. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  4.74 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  5.07 milltir i ffwrdd
 8. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  5.26 milltir i ffwrdd
 9. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.28 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  9.05 milltir i ffwrdd
 11. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  9.11 milltir i ffwrdd
 12. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.18 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....