Beicwyr yn marchogaeth o amgylch pentir y Gogarth

Am

Llwybr beicio 5.5 milltir. Mae'r daith o gwmpas Marine Drive yn weithgaredd "rhaid ei wneud" ar gyfer unrhyw un sy'n ymweld â Llandudno gyda golygfeydd godidog a theimlad diarffordd garw. Mae ffordd 4 milltir a phalmant yn mynd â chi o gwmpas pentir tonnog y Gogarth. Mae Marine Drive yn rhad ac am ddim i gerddwyr a beicwyr, ond rhaid i geir dalu toll. Mae safle lluniaeth yn y caffi Rest and Be Thankful ym mhen pellaf Marine Drive.

Sylwer: Mae Marine Drive â system un ffordd yn gweithio gwrth-clocwedd o amgylch y pentir ar gyfer ceir a beicwyr.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Beicio Marine Drive

Llwybr Beicio

Marine Drive, Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.03 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.06 milltir i ffwrdd
 4. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.07 milltir i ffwrdd
 1. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.15 milltir i ffwrdd
 3. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.15 milltir i ffwrdd
 5. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.16 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.18 milltir i ffwrdd
 7. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.29 milltir i ffwrdd
 8. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.33 milltir i ffwrdd
 9. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.32 milltir i ffwrdd
 10. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.35 milltir i ffwrdd
 11. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.38 milltir i ffwrdd
 12. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.38 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....