Dau feiciwr ar lwybr ochr y llyn

Am

Mae ‘I fyny i’r Llyn’ yn daith feicio eithaf hir a mynyddig, tua 42 cilomedr o hyd, sy’n ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr a beicwyr canolradd ac unrhyw un sydd am brofi ei stamina heb ormod o waith technegol. Mae’r llwybr yn croesi Coedwig Clocaenog ac yn mynd ymlaen i Lyn Brenig gan fynd o amgylch glannau’r llyn mawr a hardd hwn. Mae Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig yn lle da i fwynhau seibiant a lluniaeth yn y caffi cyn dychwelyd i’r goedwig. Mae’r daith yn dechrau ym mhentref Cyffylliog.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Beicio I Fyny i’r Llyn

Llwybr Beicio

Cyffylliog, Cerrigydrudion, Conwy, LL15 2ED

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6,000 hectar (15,000…

  1.32 milltir i ffwrdd
 2. Diolch i Ddŵr Cymru, mae Llyn Brenig yn ganolbwynt iechyd a lles. Mae’n lle gwych i…

  5.85 milltir i ffwrdd
 3. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  6.8 milltir i ffwrdd
 4. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  8.5 milltir i ffwrdd
 1. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  12.72 milltir i ffwrdd
 2. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  14.62 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  14.64 milltir i ffwrdd
 4. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  14.69 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  14.72 milltir i ffwrdd
 6. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  14.83 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  14.9 milltir i ffwrdd
 8. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  14.97 milltir i ffwrdd
 9. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  14.98 milltir i ffwrdd
 10. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  15.17 milltir i ffwrdd
 11. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  15.52 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....