The Penrhyn Arms

Am

Dyma dafarn sy’n cwrw a seidr go iawn ac sydd wedi ennill sawl gwobr. Mae gennym ni ddau dân agored, a gardd gwrw drofannol.

Mae’r steil ychydig yn wahanol a’r awyrgylch yn hamddenol a chyfeillgar.

Pitsas tân coed a seigiau arbennig bob nos, a chinio dydd Sul o 12pm tan 4pm.

Cerddoriaeth fyw bob nos Sadwrn a cherddoriaeth jas fyw bob nos Lun.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar
 • Gwasanaeth tecawê
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Caniateir anifeiliaid anwes
 • Gardd/patio at ddefnydd y gwesteion

Cyfleusterau Lleoliad

 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth

Plant a Babanod

 • Cadeiriau uchel

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Map a Chyfarwyddiadau

The Penrhyn Arms

Bwyd Tafarn

Pendre Road, Penrhynside, Llandudno, Conwy, LL30 3BY

Ychwanegu The Penrhyn Arms i'ch Taith

Ffôn: 07792834707

Amseroedd Agor

Agored drwy'r flwyddyn (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i…

  0.32 milltir i ffwrdd
 2. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  0.76 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  1.45 milltir i ffwrdd
 4. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  1.5 milltir i ffwrdd
 1. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  1.8 milltir i ffwrdd
 2. Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud,…

  1.8 milltir i ffwrdd
 3. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  1.84 milltir i ffwrdd
 4. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  1.84 milltir i ffwrdd
 5. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  1.84 milltir i ffwrdd
 6. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  1.87 milltir i ffwrdd
 7. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  1.87 milltir i ffwrdd
 8. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  1.92 milltir i ffwrdd
 9. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  2 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  2 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....