Siop Hufen Iâ Parisella - Y Fach

Am

Mae Caffi Parisella, Y Fach, yn gwerthu amrywiaeth eang o fwyd poeth ac oer, diodydd, lolipops rhew a chabinet gyda 24 blas yn llawn hufen iâ arobryn Parisella. Rydym wedi ein lleoli yn Y Fach ar Alex Munro Way ychydig o dan y lifft caban.

Drwy gydol y tymor rydym ar agor 7 niwrnod yr wythnos gydag oriau estynedig yn ystod yr Haf. Yn ystod y gaeaf gall oriau agor amrywio felly gwiriwch ymlaen llaw drwy ein ffonio ar 01492 871344.

Mae parcio wrth droed Y Fach yn y maes parcio talu ac arddangos. Mae parcio yn Y Fach ei hun yn gyfyngedig iawn.

Ein gwefan yw https://parisellasicecream.co.uk/.

Mae'r cyfleusterau'n cynnwys: Wedi'i leoli yng ngerddi enwog Y Fach yn edrych allan tuag at y môr; mae toiledau sy'n cael eu rhedeg gan y Cyngor gyferbyn â'r caffi; mae’n croesawu cŵn - mae hufen iâ i gŵn ar gael; cadair uchel ar gael; maes chwarae bach y tu ôl i'r caffi; ger y lifft caban, Pier a llethr sgïo. 

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n

Cyfleusterau Lleoliad

 • Seddau yn yr awyr agored

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Plant a Babanod

 • Ardal chwarae plant
 • Cadeiriau uchel
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Map a Chyfarwyddiadau

Siop Hufen Iâ Parisella - Y Fach

Caffi

Alex Munro Way, Happy Valley, Llandudno, Conwy, LL30 2QL

Ychwanegu Siop Hufen Iâ Parisella - Y Fach i'ch Taith

Ffôn: 01492 592770

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Chwef 2024 - 5 Tach 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Gwener10:30 - 17:30
Dydd Sadwrn10:30 - 18:00
Dydd Sul10:30 - 17:30

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.1 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.11 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.17 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.17 milltir i ffwrdd
 4. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.18 milltir i ffwrdd
 5. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.19 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.22 milltir i ffwrdd
 7. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.29 milltir i ffwrdd
 8. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.3 milltir i ffwrdd
 9. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.32 milltir i ffwrdd
 10. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.4 milltir i ffwrdd
 11. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.4 milltir i ffwrdd
 12. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.41 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....