Tal-y-Cafn

Am

Mae tafarn Tal-y-Cafn yn sefyll yn falch mewn man croesi hanesyddol ar Afon Conwy. Yn ôl cofnodion, bu rhyw fath o westy ar y safle hwn ers 1438, yn rhoi cysgod a bwyd i deithwyr, pedleriaid a phorthmyn. 

Mae Tal-y-Cafn yn dal yn boblogaidd â theithwyr ac yn fan cyfarfod gwerthfawr i bobl leol. Mae ein bwydlen yn cyfuno cynnyrch lleol a phrydau a rysetiau a ddatblygwyd yng ngwreiddiau Imagine Inns yn Sir Gaerhirfryn, Lloegr. Mae ein diodydd yn cynnwys cynnyrch gan fragwyr a distyllwyr lleol ynghyd â’r cwrw, gwinoedd a gwirodydd gorau ar draws y byd.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd

Arlwyo

 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Pryd nos ar gael

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Rhywfaint o fynediad anabl
 • Seddau yn yr awyr agored

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Map a Chyfarwyddiadau

Tal-y-Cafn

Tafarn/Tŷ Tafarn

Llanrwst Road, Tal y Cafn, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RR

Ychwanegu Tal-y-Cafn i'ch Taith

Ffôn: 01492 650016

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Iau08:00 - 21:00
Dydd Gwener08:00 - 22:00
Dydd Sadwrn08:00 - 23:00
Dydd Sul08:00 - 21:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  0.87 milltir i ffwrdd
 2. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  1.49 milltir i ffwrdd
 3. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  1.9 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  2.76 milltir i ffwrdd
 1. Wedi’i leoli yn harddwch Dyffryn Conwy rhwng Trefriw a Dolgarrog, mae Drysle Dyffryn…

  3.48 milltir i ffwrdd
 2. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  3.57 milltir i ffwrdd
 3. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  3.59 milltir i ffwrdd
 4. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.61 milltir i ffwrdd
 5. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  3.61 milltir i ffwrdd
 6. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  3.62 milltir i ffwrdd
 7. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  3.65 milltir i ffwrdd
 8. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  3.67 milltir i ffwrdd
 9. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  3.69 milltir i ffwrdd
 10. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  3.7 milltir i ffwrdd
 11. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  3.76 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....