Golygfa aeriel o'r llyn pysgota

Am

Ar safle Gerddi Dŵr Conwy mae tri llyn pysgota sydd â chyflenwad da o bysgod breision. Mae golygfeydd trawiadol o’r llynnoedd hyn i gyfeiriad Dyffryn Rowen ac mae coetir naturiol a thir amaethyddol o’u cwmpas. Mae nifer o’n pysgotwyr cyson yn mynnu mai ni yw Pysgodfa Orau Gogledd Cymru. Mae gan bob un o’n llynnoedd begiau pysgota pwrpasol gyda llwybrau’n arwain at yr holl begiau pysgota. Mae mynediad i bobl anabl o’n maes parcio sydd ddim ond 30 metr o un o’n llynnoedd a hefyd mae toiledau newydd ar gael wrth ymyl y llynnoedd.

Mae siop offer pysgota ar y safle ac ynddi ddewis da o offer ac abwyd sylfaenol fel cynrhon, mwydod, peledi ac abwyd. Lluniaeth ysgafn ar gael o’r siop ac os oes angen rhywbeth mwy sylweddol arnoch mae’r Tŷ Crempog Iseldiraidd a’r Bwyty’n gwneud crempogau melys a sawrus a dewis o brydau arbennig o 11am.

Y penderfyniad anoddaf fydd dewis i ba lyn i fynd gyntaf. Mae gan y Llyn uchaf 18 peg ac mae tua 5-6 troedfedd o ddyfnder gydag ynys yn y canol sy’n ddelfrydol ar gyfer pysgota polyn neu i ddysgwyr. Mae cerpynnod, bremiaid, ysgretennod, barfogion ac orffiaid aur hyd at 4 pwys yn y llyn.

Rhoddwyd pysgod yn y Llyn Canol dros 15 mlynedd yn ôl felly mae’r pysgod wedi cael digon o amser i dyfu. Mae’n 2 erw o ran maint a hyd at 10 troedfedd o ddyfnder sy’n golygu ei fod yn ddelfrydol i bysgota ynddo ar hyd y flwyddyn. Mae cerpynnod 24 pwys a mwy, byrbysgod, carpiaid gloyw, bremiaid, ysgretennod, orffiaid aur, barfogion, cochgangod, cochiaid a rhuddbysgod, felly mae rhywbeth i bawb.

Mae’r Llyn Isaf mewn dyffryn bach gyda choed o’i gwmpas sy’n ei wneud yn lle hynod o braf i dreulio diwrnod o bysgota yn yr haf. Mae amrywiaeth o bysgod ynddo sy’n pwyso hyd at 6 phwys.

Offer pysgota gorfodol:

Trwydded Bysgota o swyddfa’r post neu ar-lein o www.environment-agency.gov.uk/rodlicence

Trwydded bysgota undydd, ar gael o’n siop offer ar y safle.

Mat dadfachu, rhwyd lanio, bachau heb adfachau a gwialen a lein o faint addas.

Cyfleusterau

Arall

 • Café on premises

Arlwyo

 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n
 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn derbyn partïon bysiau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Pysgodfa Fras Gerddi Dŵr Conwy

Pysgota

Conwy Water Gardens, Glyn Isa, Rowen, Conwy, LL32 8TP

Ffôn: 01492 650063

Amseroedd Agor

* Cysylltwch â'r Ganolfan am amseroedd agor ac argaeledd. Croeso i glybiau pysgota; gallwch neilltuo lle ar unrhyw un o’r llynnoedd.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  0.26 milltir i ffwrdd
 2. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  0.48 milltir i ffwrdd
 3. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  2.31 milltir i ffwrdd
 4. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  2.9 milltir i ffwrdd
 1. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.3 milltir i ffwrdd
 2. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  3.33 milltir i ffwrdd
 3. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  3.33 milltir i ffwrdd
 4. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  3.34 milltir i ffwrdd
 5. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  3.35 milltir i ffwrdd
 6. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  3.38 milltir i ffwrdd
 7. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  3.39 milltir i ffwrdd
 8. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  3.4 milltir i ffwrdd
 9. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  3.45 milltir i ffwrdd
 10. Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda…

  3.51 milltir i ffwrdd
 11. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.52 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Fishing lake at Conwy Water GardensGerddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog Iseldiraidd, Conwy ValleyMae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu, gyda thri llyn pysgota, taith gerdded, canolfan ddyfrol, a’r Tŷ Crempog yn gweini crempog melys a sawrus.

Dutch Pancake HouseTŷ Crempog Iseldiraidd, Conwy ValleyMae’r Tŷ Crempog Iseldiraidd enwog yn unigryw i’r ardal ac yn cynnig dewis o 65 o grempogau gwahanol, melys a sawrus, wedi’u coginio yn y ffordd draddodiadol gyda chynhwysion ffres.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....