Dynion yn pysgota ar lan Llyn Brenig

Am

Mae Llyn Brenig yn adnabyddus am ei harddwch a’i ddewis eang o weithgareddau awyr agored, yn cynnwys pysgota plu gwych. Mae’r llyn 920 acer o faint yn cael ei stocio â brithyll seithliw, sy’n cael eu magu ar y safle, a gall pysgotwyr fwynhau pysgota o’r glannau sydd wedi’u gorchuddio â grug a choed pyrwyrdd. Llyn Brenig yw un o’r pysgodfeydd prin a gedwir ar gyfer pysgota plu yn unig. Gallwch brynu trwyddedau pysgota yn y siop bysgota yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, neu o’r peiriannau trwyddedau yn y maes parcio.

Cyfleusterau

Arall

 • Café on premises

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Pysgota yn Llyn Brenig

Pysgota

Llyn Brenig Visitor Centre, Cerrigydrudion, Corwen, Conwy, LL21 9TT
Close window

Call direct on:

Ffôn01490 420463

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  1.16 milltir i ffwrdd
 2. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  2.19 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  2.7 milltir i ffwrdd
 4. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6,000 hectar (15,000…

  6.41 milltir i ffwrdd
 1. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  8.4 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  9.6 milltir i ffwrdd
 3. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  9.82 milltir i ffwrdd
 4. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  10.28 milltir i ffwrdd
 5. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  10.34 milltir i ffwrdd
 6. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  10.67 milltir i ffwrdd
 7. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  10.68 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  10.69 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  12.3 milltir i ffwrdd
 10. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  12.47 milltir i ffwrdd
 11. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  12.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Carved animal statue outside Llyn Brenig Reservoir & Visitor CentreCronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, CorwenMae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn cynnwys cerdded, beicio, pysgota a hwylio.

Llyn Brenig Visitor Centre CaféCaffi Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, CorwenMewn lleoliad uchel perffaith, y peth cyntaf fyddwch yn sylwi arno wrth gerdded i mewn i Gaffi Llyn Brenig yw’r golygfeydd godidog o’r llyn ac ar draws Mynydd Hiraethog.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....