Tŷ Llety Carmen

Am

Yn agos at Drwyn y Fuwch, mae’n ddelfrydol er mwyn ymweld â’r theatr neu er mwyn crwydro’r ardal. 

Taith hwylus o’r orsaf ar droed neu mewn tacsi, yn agos at y llwybrau bysiau a pharcio’n rhad ac am ddim ar y stryd. 

Mae yna nifer o fwytai a bariau yn yr ardal, yn ogystal â’r cyfle i grwydro lawr y prom tuag at y pier a rhannau prysur y dref.

Te a choffi’n rhad ac am ddim yn yr ystafell wely, gyda llaeth ffres. Teledu yn yr ystafell wely, ystafelloedd cawod ensuite gyda thyweli/nwyddau ymolchi a’r gwelyau wedi eu gwneud yn llawn.

Brecwast Cymreig llawn a grawnfwydydd/iogwrt - gallwn ddarparu ar gyfer figaniaid/llysieuwyr os cawn rybudd.

Mannau eistedd yn yr awyr agored a’r posibilrwydd i ddefnyddio’r lolfa/gwydrau drwy drefniant preifat. Wi-Fi am ddim.

Mae gennym statws rhagorol ar Booking.com gyda sgôr o 9.5, a 5 seren ar Trip Advisor.

Gallwch archebu ar-lein drwy’r wefan (http://thecarmenguesthouse.co.uk) neu drwy ffonio’n uniongyrchol.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Brenino£100.00 i £110.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Ddwbl£85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Ystafell yn unig ar gael - cysylltwch am brisiau. Mae cyfraddau teithiwr sengl ar gael hefyd.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Brecwast ar gael

Cyfleusterau Darparwyr

 • Gwres canolog drwy'r eiddo

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Teledu lliw ym mhob ystafell wely

Map a Chyfarwyddiadau

Tŷ Llety Carmen

4a Carmen Sylva Road, Llandudno, Conwy, LL30 1LZ

Ychwanegu Tŷ Llety Carmen i'ch Taith

Ffôn: 01492 876361

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.33 milltir i ffwrdd
 2. Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud,…

  0.7 milltir i ffwrdd
 3. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.7 milltir i ffwrdd
 1. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.72 milltir i ffwrdd
 2. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.74 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.77 milltir i ffwrdd
 4. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.78 milltir i ffwrdd
 5. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.88 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.88 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.97 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.97 milltir i ffwrdd
 9. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.97 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.98 milltir i ffwrdd
 11. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  1 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....