Tŷ Llety Bodeuron

Am

Heb fod yn bell o Fae Llandudno, mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon yng Ngogledd Cymru. Mae Parc Gwledig y Gogarth a’i gerbydau cebl heb fod yn bell a gellir eu gweld o’r ardd, lle mae croeso i westeion eistedd ac ymlacio.

Mae Traeth y Gogledd a’i amrywiaeth o dafarndai a bwytai o fewn cyrraedd hawdd - dim ond 10 munud o gerdded ar y gwastad.

Mae’r gwesty hefyd o fewn cyrraedd Pier Llandudno yn ogystal a’r orsaf rheilffordd (gellir gwneud trefniant ymlaen llaw i’ch cludo i’r orsaf).

Mae theatr Venue Cymru daith tacsi byr i ffwrdd (neu 15-20 munud o gerdded).

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
5
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Ddwblo£80.00 i £95.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Senglo£60.00 i £90.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Twino£85.00 i £100.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell y Brenino£85.00 i £100.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Private Parking
 • Special diets catered for
 • TV in bedroom/unit

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Sefydliad Dim Smygu

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Tŷ Llety Bodeuron

5 St Mary's Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UB
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 874294

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.07 milltir i ffwrdd
 3. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.15 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.15 milltir i ffwrdd
 1. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.25 milltir i ffwrdd
 5. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.26 milltir i ffwrdd
 6. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.28 milltir i ffwrdd
 7. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.32 milltir i ffwrdd
 8. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.32 milltir i ffwrdd
 9. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.35 milltir i ffwrdd
 10. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.36 milltir i ffwrdd
 11. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....