Bryn Williams ym Mhorth Eirias

Am

Dafliad carreg o’r môr a thraeth hyfryd Porth Eirias y mae bistro Bryn Williams. Mae’r fwydlen yn llawn cynnyrch Cymreig sydd wedi cael ei gynhyrchu mor lleol â phosibl. Mae gan y gofod mawr agored gyda’i naws ymlaciol ac anffurfiol gegin agored lle mae tîm Bryn o gogyddion yn troi cynhwysion syml, lleol, tymhorol mewn i fwyd anhygoel steil bistro. Bwyd môr sydd ganolbwynt i bopeth ar y fwydlen o gorgimychiaid, penfras i gregyn gleision - mae rhywbeth at ddant pawb.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn gweini te prynhawn

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Rhywfaint o fynediad anabl
 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal

Nodweddion Darparwr

 • Glan y môr

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Map a Chyfarwyddiadau

Bryn Williams ym Mhorth Eirias

Bwyty

Porth Eirias, The Promenade, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8HH

Ychwanegu Bryn Williams ym Mhorth Eirias i'ch Taith

Ffôn: 01492 533700

Amseroedd Agor

Ar agor (Bwyty) (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Iau09:30 - 11:15
12:00 - 16:00
Dydd Gwener - Dydd Sadwrn09:30 - 11:15
12:00 - 16:00
17:30 - 20:30
Dydd Sul09:30 - 11:15
12:00 - 16:00
Ar agor (Caffi) (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:30 - 16:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.3 milltir i ffwrdd
 1. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  0.36 milltir i ffwrdd
 2. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.5 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  0.88 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.89 milltir i ffwrdd
 5. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  1.11 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  1.24 milltir i ffwrdd
 7. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  1.44 milltir i ffwrdd
 8. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  1.62 milltir i ffwrdd
 9. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.41 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  2.5 milltir i ffwrdd
 11. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.5 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....