Pier Llandudno

Am

Promenadau, Pierau, Pwnsh a Jwdi - yr holl elfennau hanfodol sy’n gysylltiedig â chyrchfan glan y môr ym Mhrydain. Gallwch ddod o hyd i’r rhain a llawer mwy yn Llandudno ar arfordir Gogledd Cymru.

Darganfyddwch pam mai’r corstir y tu ôl i Fae Llandudno a ddewiswyd ar gyfer tref glan y môr newydd a fyddai’n cystadlu yn erbyn cyrchfannau gwych Môr y Canoldir.

Dyma lwybr sain hunan-dywysedig hawdd 3 milltir o hyd a grëwyd gan Y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol gydag IBG.

Cerddwch ar hyd y strydoedd llydan a’r glan y môr crwm i werthfawrogi sut cafodd dyluniad y dref ei gynllunio’n ofalus. Edmygwch y gwestai cain a darganfyddwch am y rheoliadau er mwyn rheoli maint a dyluniad yr adeiladau. Ewch am dro bach tawel mewn gerddi taclus a’r wefr o gerdded ar hyd y pier.

Fe arferai Llandudno ddenu cwsmeriaid cyfoethog a fyddai’n dod i aros mewn gwestai arbennig am y tymor, yn ogystal â theuluoedd arferol o ddinasoedd diwydiannol a fyddai’n dod am wyliau blynyddol flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Tra bod gwyliau pecyn wedi bygwth nifer o gyrchfannau glan y môr ym Mhrydain, darganfyddwch sut mae Llandudno wedi addasu i’r amgylchiadau newidiol tra’n parhau i gadw’r cymeriad.

Er mwyn lawrlwytho’r llwybr sain a’r daflen, ewch i wefan Discovering Britain.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol
 • Croesawgar i gŵn
 • Mewn tref/canol dinas

Suitability

 • Families

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Sain Tref Llandudno

Llwybr Cerdded

Llandudno, Conwy, LL30 2LS

Beth sydd Gerllaw

 1. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.02 milltir i ffwrdd
 3. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.02 milltir i ffwrdd
 4. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.02 milltir i ffwrdd
 1. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.07 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.08 milltir i ffwrdd
 4. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.13 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.15 milltir i ffwrdd
 6. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.16 milltir i ffwrdd
 7. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.17 milltir i ffwrdd
 8. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.22 milltir i ffwrdd
 9. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.24 milltir i ffwrdd
 10. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.25 milltir i ffwrdd
 11. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.26 milltir i ffwrdd
 12. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.29 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....