Anturiaethau Tanddaearol Go Below, Betws-y-Coed

Am

Mae Go Below yn fusnes teuluol sydd wedi ennill gwobrau, sy’n cynnig anturiaethau tanddaearol, beth bynnag y tywydd.

Profwch deithiau tanddaearol am hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan drwy’r hen fwyngloddiau yng nghrombil Eryri. Mae dewis o tri o anturiaethau unigryw sy’n amrywio o ran yr her a’r cyffro. Does dim angen unrhyw brofiad, ac ni fydd yno unrhyw wasgu drwy ogofeydd a thyllau cyfyng.

Mae ein taith Her Go Below (10+) yn brofiad 5 awr, sy’n mynd trwy amgylchedd tanddaearol hudol. Byddwch yn gweld arteffactau hynafol, yn mynd ar gwch ar draws llynnoedd glas angof, yn dringo wynebau creigiau, ac yn abseilio o ddibynnau gyda chymorth ein tywyswyr profiadol.

I’r rhai sydd eisiau gwthio eu hunain ymhellach, mae ein taith Hero Xtreme (14+) yn 6 awr o grwydro’r chwarel lechi mwyaf a’r dyfnaf yn y byd! Profwch eich gallu meddyliol a chorfforol wrth lywio drwy lwybrau, pontydd a gwifrau sip cyffrous, gyda siawns i gael egwyl ar ein mainc bicnic Xtreme, sy’n hongian o wyneb craig anferthol!

Ar gyfer yr antur fythgofiadwy gorau bosibl, gwthiwch eich hun i’r eithaf ar ein taith Ultimate Xtreme 7 awr (18+). Os ydych chi’n anturiwr rheolaidd neu os ydych chi eisiau bod yn ddewr a goresgyn eich ofnau, mae ein taith Ultimate Xtreme yn antur danddaearol unigryw o’r radd flaenaf, gan gynnwys dringfeydd heriol fel y ‘corkscrew’, nifer o wifrau sip, yr unig naid rydd danddaearol yn y byd a’r reid sip danddaearol hiraf a’r dyfnaf yn y byd: ‘Goliath’.

Arweinir ein holl deithiau yn bersonol gan dywyswyr profiadol ac angerddol, a fydd yn eich cadw yn ddiogel ac yn eich annog i fentro. Bydd ein harweinwyr hefyd yn dangos cip i chi o’r diwydiant lechi a’i hanes drwy arteffactau hynafol sydd i’w gweld ar hyd y ffordd, yn yr amgylchedd sydd heb ei gyffwrdd.

Bydd esgidiau ac offer diogelwch yn cael eu darparu i chi. Yn agored drwy’r flwyddyn. Mae cyfyngiadau oedran yn gymwys. Gwiriwch y prisiau, argaeledd ac archebwch ar ein gwefan www.go-below.co.uk neu drwy ffonio’r swyddfa docynnau ar 01690 710108. Mae’r swyddfa docynnau yn agored bob dydd o 9am tan 5pm. 

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£59.00 fesul math o docyn

Prisiau o £59 y person. Rhestr llawn or prisiau ar gael ar eu gwefan. Disgownt ar gael i grwpiau.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi
 • Pecyn cinio ar gael
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cawodydd
 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cymorth Cyntaf
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Offer/dillad am ddim
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Dulliau Talu

 • Derbynnir MasterCard
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

TripAdvisor

Sgôr Teithwyr TripAdvisor:

5 o 5 sêr
  • Ardderchog
   1679
  • Da iawn
   58
  • Gweddol
   11
  • Gwael
   8
  • Ofnadwy
   6

  Adolygiadau Diweddar:

   Map a Chyfarwyddiadau

   Anturiaethau Tanddaearol Go Below

   Canolfan Chwaraeon Antur

   Conwy Falls Forest Park, Pentrefoelas Road, Penmachno, Conwy, LL24 0PN

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 1762 adolygiadau1762 adolygiadau

   Ffôn: 01690 710108

   Amseroedd Agor

   Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
   DiwrnodAmseroedd
   Dydd Llun - Dydd Sul09:00 - 17:00

   * Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

   Beth sydd Gerllaw

   1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

    0 milltir i ffwrdd
   2. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

    2.14 milltir i ffwrdd
   3. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

    2.18 milltir i ffwrdd
   4. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

    2.43 milltir i ffwrdd
   1. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

    2.88 milltir i ffwrdd
   2. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

    3.88 milltir i ffwrdd
   3. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

    3.94 milltir i ffwrdd
   4. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

    4.23 milltir i ffwrdd
   5. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

    4.66 milltir i ffwrdd
   6. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

    4.75 milltir i ffwrdd
   7. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

    5.08 milltir i ffwrdd
   8. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

    5.24 milltir i ffwrdd
   9. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

    7.3 milltir i ffwrdd
   10. Wedi’i leoli yn harddwch Dyffryn Conwy rhwng Trefriw a Dolgarrog, mae Drysle Dyffryn…

    8.18 milltir i ffwrdd
   11. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

    9.06 milltir i ffwrdd
   12. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

    9.12 milltir i ffwrdd
   Previous Next

   Cysylltiedig

   The Deep SleepThe Deep Sleep, Betws-y-CoedDeep Sleep is an adventure like no other on Earth! This newest epic experience from Go Below Underground Adventures leads you down through an abandoned Victorian Slate Mine to a remote off-grid adventure camp, a staggering 1,375 feet below the mountains of Snowdonia! This is the deepest underground…

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....