Haus

Am

Rydym ni’n gaffi a bar annibynnol sydd wedi'n lleoli ar Penrhyn Road, Bae Colwyn. Ein nod yw cymysgu lletygarwch Almaenig gyda chreadigrwydd Cymreig i ddarparu’r bwyd a diod gorau i chi yn yr ardal.

Does dim rhaid i chi edrych dim pellach i gael y brecwast hwyr gorau ym Mae Colwyn. Rydym ni’n gweini prydau traddodiadol a chyfoes gan ddarparu brecwast, brecwast hwyr, a chinio gwych i chi. Mae’r cyfan wedi’i goginio gyda chynhwysion lleol o ansawdd uchel. Os ydych chi’n angerddol am goffi gwych a bwyd cyffrous, gonest fel ni, yna dewch i ymuno â ni.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar
 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Map a Chyfarwyddiadau

Haus

Ystafell De/Siop Goffi

13 Penrhyn Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8LG

Ychwanegu Haus i'ch Taith

Ffôn: 01492 536610

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd LlunWedi cau
Dydd Mawrth - Dydd Gwener08:30 - 17:00
Dydd Sadwrn09:00 - 15:00
Dydd SulWedi cau

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  0.2 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.47 milltir i ffwrdd
 2. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  0.54 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.61 milltir i ffwrdd
 4. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  0.73 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  0.78 milltir i ffwrdd
 6. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  1.14 milltir i ffwrdd
 7. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  1.18 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  1.32 milltir i ffwrdd
 9. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  1.95 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  2.1 milltir i ffwrdd
 11. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i…

  2.89 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....