The Peacock Lounge yn Tŷ Gwyn

Am

Mae Bar Coctel a Bwyty The Peacock Lounge ar agor ar gyfer bwyta dan do, awyr agored a’r opsiwn o gael bwyd i fynd, gan weini bwydlen flasus ac eang.

Mae ardal y bar wedi'i hadnewyddu o'r newydd ac mae'n gweini dewis gwych o goctels, gwirodydd a chwrw drafft. Mae yna hefyd ardal awyr agored hyfryd, fawr gyda dodrefn rattan cyfforddus i fwynhau'r haul.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Trwyddedig

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Seddau yn yr awyr agored

Map a Chyfarwyddiadau

The Peacock Lounge yn Tŷ Gwyn

Bar

Towyn Road, Abergele, Conwy, LL22 9HA

Ychwanegu The Peacock Lounge yn Tŷ Gwyn i'ch Taith

Ffôn: 07398 617191

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  0.83 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  1.1 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  1.17 milltir i ffwrdd
 4. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  1.25 milltir i ffwrdd
 1. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  1.72 milltir i ffwrdd
 2. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  1.81 milltir i ffwrdd
 3. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  1.89 milltir i ffwrdd
 4. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  2.17 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  2.21 milltir i ffwrdd
 6. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  3.24 milltir i ffwrdd
 7. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  4.26 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  5.76 milltir i ffwrdd
 9. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  6.36 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  6.42 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....