Caffi a Bar Castle View

Am

Beth am gael saib ar eich taith yng Nghaffi a Bar Castle View ar hyd y llwybr beicio ym Mhensarn. Croeso i bawb!

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar
 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Trwyddedig

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Seddau yn yr awyr agored

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Map a Chyfarwyddiadau

Caffi a Bar Castle View

Caffi

Pensarn, Abergele, Conwy, LL22 7PP

Ychwanegu Caffi a Bar Castle View i'ch Taith

Ffôn: 07508 200537

Amseroedd Agor

Ar agor (13 Maw 2024 - 28 Hyd 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun09:30 - 16:00
Dydd MawrthWedi cau
Dydd Mercher - Dydd Iau09:30 - 16:00
Dydd Gwener - Dydd Sadwrn09:30 - 17:00
Dydd Sul09:30 - 16:30

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  0.56 milltir i ffwrdd
 3. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  0.58 milltir i ffwrdd
 4. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  0.6 milltir i ffwrdd
 1. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  0.68 milltir i ffwrdd
 2. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  1.59 milltir i ffwrdd
 3. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  2.53 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.54 milltir i ffwrdd
 5. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  2.97 milltir i ffwrdd
 6. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  3.48 milltir i ffwrdd
 7. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  3.6 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  4.08 milltir i ffwrdd
 9. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  4.73 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  4.77 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....