Caffi petplace (Parc i Gŵn a Bar Coffi)

Am

Rhywle i chi a'ch ffrindiau pedair coes - gyda sesiynau chwarae penodol ar gyfer cŵn o wahanol feintiau wedi'u trefnu yn ystod yr wythnos. Ar ôl sesiwn chwarae brysur, gallwch chi a'ch ci fwynhau lluniaeth ysgafn wrth y bar. Cewch eich syfrdanu gan yr holl ddewis o ddanteithion i gŵn sydd gennym i’w cynnig. Siop anifeiliaid anwes ydyn ni wedi’r cwbl!

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

Map a Chyfarwyddiadau

Caffi petplace (Parc i Gŵn a Bar Coffi)

Caffi

Rhuddlan Road, Abergele, Conwy, LL22 7HZ

Ychwanegu Caffi petplace (Parc i Gŵn a Bar Coffi) i'ch Taith

Ffôn: 01745 823188

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:00 - 18:00
Dydd Sul10:00 - 16:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  0.82 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  1.08 milltir i ffwrdd
 3. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  1.43 milltir i ffwrdd
 1. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  1.62 milltir i ffwrdd
 2. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  1.67 milltir i ffwrdd
 3. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  1.76 milltir i ffwrdd
 4. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  2.04 milltir i ffwrdd
 5. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  2.71 milltir i ffwrdd
 6. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  2.74 milltir i ffwrdd
 7. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  3.01 milltir i ffwrdd
 8. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  3.82 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  5.44 milltir i ffwrdd
 10. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  6.13 milltir i ffwrdd
 11. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  6.14 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....