Tu allan i Bwythyn Glanrhyd

Am

Mae Glan-y-Rhyd yn fwthyn unllawr, traddodiadol sy’n 200 o flynyddoedd oed ac fe saif ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Gellir llogi’r bwthyn hyfryd hwn am wyliau. Fe saif mewn man godidog ar lan Afon Conwy, ar gyrion Betws-y-coed, sy’n lle delfrydol i ddechrau crwydro i weld yr holl atyniadau a gweithgareddau hamdden sydd ar gael ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae digonedd o le i hyd at bedwar o bobl mewn dwy ystafell wely ddwbl ar naill ben y tŷ, sy’n rhoi digon o le a phreifatrwydd i bawb. Rydym yn cynnig gostyngiad i barau sengl sy’n rhannu, sy’n amrywio yn ôl y tymor.

Archebwch drwy ein gwefan.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Bwthyno£450.00 i £1,125.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Ground floor bedroom/unit
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Toilets on-site
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bwthyn Glanrhyd Eryri

Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HD
Close window

Call direct on:

Ffôn07917 170220

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  0.27 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  0.3 milltir i ffwrdd
 3. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  0.6 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  1.96 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  2.36 milltir i ffwrdd
 2. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  2.5 milltir i ffwrdd
 3. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  2.72 milltir i ffwrdd
 4. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  2.82 milltir i ffwrdd
 5. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  2.84 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  3.16 milltir i ffwrdd
 7. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  3.38 milltir i ffwrdd
 8. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  5.23 milltir i ffwrdd
 9. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.49 milltir i ffwrdd
 10. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  7.92 milltir i ffwrdd
 11. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  9.83 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....