Ystâd Bodnant

Am

Ystâd wledig hardd sy’n gorchuddio 5000 erw o olygfeydd gorau Gogledd Cymru yw Ystâd Bodnant. Mae ein bythynnod gwyliau yn rhai hunanarlwyo ac yn agos at yr arfordir hyfryd. Mae ein holl fythynnod gwyliau yn gyfeillgar i gŵn ac wedi cael eu hadnewyddu’n ddiweddar i'r safon uchaf.

Mae gennym 10 o fythynnod gwyliau hunanarlwyo gwledig, sy’n croesawu rhwng 2 ac 11 o westeion ar y tro. Mae bythynnod gwyliau Ystâd Bodnant yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau rhamantus a seibiant i’r teulu.

Archebwch ar-lein (https://bodnant-estate.co.uk/holidays/cottages) neu dros y ffôn.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
10
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Yr uned yr wythnoso£710.00 i £1,478.00 fesul uned yr wythnos

*Pecyn gwyliau byr: 3 noson fesul uned o £431 to £868.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Darperir dillad gwely
 • Wifi ar gael

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn

Map a Chyfarwyddiadau

Ystâd Bodnant

5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar
Tal y Cafn, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE

Ychwanegu Ystâd Bodnant i'ch Taith

Ffôn: 01492 650562

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Graddau

 • 5 Sêr Croeso Cymru
5 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  2.11 milltir i ffwrdd
 3. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  2.67 milltir i ffwrdd
 4. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  3.11 milltir i ffwrdd
 1. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  3.33 milltir i ffwrdd
 2. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  3.33 milltir i ffwrdd
 3. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  3.35 milltir i ffwrdd
 4. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.37 milltir i ffwrdd
 5. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  3.39 milltir i ffwrdd
 6. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  3.4 milltir i ffwrdd
 7. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  3.46 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  3.47 milltir i ffwrdd
 9. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  3.48 milltir i ffwrdd
 10. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  3.51 milltir i ffwrdd
 11. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.68 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....