Bwthyn Sunset

Am

Bwthyn gwyliau celfydd gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol, gyda dwy ystafell wely, ym Mhenmorfa, sy’n cysgu 4 oedolyn. Gardd fach gaeedig â phatio, Wi-Fi ar gael, dillad gwely a gwasanaethau wedi eu darparu, a man parcio penodedig oddi ar y ffordd.

Tair munud yn unig ar droed o draeth tywod Penmorfa a’r golygfeydd anhygoel o aber yr afon Conwy ac Ynys Môn. Deg munud ar droed o ganol y dref a’i holl atyniadau gan gynnwys y pier, y tram a cheir cebl i ben Y Gogarth.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Bwthyn (cysgu hyd at 4 o bobl)o£260.00 i £480.00 fesul uned yr wythnos

*Pecyn gwyliau byr, 3 noson fesul uned: o £165 i £210.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bwthyn Sunset

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar
52 Lloyd Street West, Llandudno, Conwy, LL30 2BN
Close window

Call direct on:

Ffôn07768 972908

Ffôn07900 552464

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  0.17 milltir i ffwrdd
 2. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.35 milltir i ffwrdd
 4. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.39 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.48 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.48 milltir i ffwrdd
 3. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.56 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.56 milltir i ffwrdd
 5. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.57 milltir i ffwrdd
 6. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.57 milltir i ffwrdd
 7. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.58 milltir i ffwrdd
 8. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.58 milltir i ffwrdd
 9. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.62 milltir i ffwrdd
 10. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.63 milltir i ffwrdd
 11. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.65 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....