Jaap's Catch

Am

Siop pysgod a sglodion traddodiadol gyda chyfleuster bwyd i fynd a bwyty trwyddedig. Rydym ni’n angerddol am bysgod a sglodion o safon. Caiff ein pysgod eu coginio yn ein rysáit cytew cwrw cyfrinachol gwych sydd yn wirioneddol flasus.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Gwasanaeth tecawê
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Map a Chyfarwyddiadau

Jaap's Catch

Pysgod a Sglodion

111 Conway Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7LW

Ychwanegu Jaap's Catch i'ch Taith

Ffôn: 07503 816657

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Iau11:00 - 21:00
Dydd Gwener - Dydd Sadwrn11:00 - 22:00
Dydd Sul11:00 - 21:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  0.36 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.51 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  0.52 milltir i ffwrdd
 4. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.54 milltir i ffwrdd
 1. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  0.68 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  0.7 milltir i ffwrdd
 3. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  0.82 milltir i ffwrdd
 4. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  1.03 milltir i ffwrdd
 5. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  1.11 milltir i ffwrdd
 6. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  1.6 milltir i ffwrdd
 7. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  1.63 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  1.82 milltir i ffwrdd
 9. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i…

  2.39 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....