Providero

Am

Providero ydyn ni.  Rydym yn gweini coffi lleol o ansawdd uchel. Mae ein dau leoliad yn darparu lle i arddangos cynnyrch lleol, crefftus ac maent yn llefydd gwych sy’n adlewyrchu ein gwerthoedd.

Credwn mewn bod yn dda i bobl a chymunedau. Mae 100% o’n ffa coffi a’n te wedi dod o ffynonellau moesegol, a gellir compostio ein holl ddeunydd pacio i fynd.

Dafliad carreg o’r Gogarth, mae gan ein safle yn Llandudno oriel ar gyfer gwaith celf lleol, cyfnewid llyfrau, a gofod stiwdio newydd ei osod, sy’n gartref i amrywiaeth o ddigwyddiadau cymunedol gan gynnwys dosbarthiadau dawns ac ioga.

 

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd

Arlwyo

 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig
 • Gwasanaeth tecawê
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n
 • Ystafelloedd preifat

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Rhywfaint o fynediad anabl
 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Cadeiriau uchel
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Croesewir partïon bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

Providero

Ystafell De/Siop Goffi

112 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2SW

Ychwanegu Providero i'ch Taith

Ffôn: 01492 338220

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Gwener08:30 - 16:30
Dydd Sadwrn - Dydd Sul08:30 - 17:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.1 milltir i ffwrdd
 3. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.1 milltir i ffwrdd
 4. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.11 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 5. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.13 milltir i ffwrdd
 6. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.15 milltir i ffwrdd
 7. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.17 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.22 milltir i ffwrdd
 9. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.23 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.23 milltir i ffwrdd
 11. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

  0.24 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....