The Ascot Tapproom

Am

Meicro-dafarn yng Nghraig-y-Don, Llandudno. Chwaer dafarn i Tapps Micropub, yn cynnig cwrw crefft go iawn.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar
 • Trwyddedig

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Seddau yn yr awyr agored

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

The Ascot Tapproom

Tafarn/Tŷ Tafarn

3 Victoria Buildings, Mostyn Avenue, Craig-y-Don, Llandudno, Conwy, LL30 1YU

Ychwanegu The Ascot Tapproom i'ch Taith

Ffôn: 01492 870956

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd MawrthWedi cau
Dydd Mercher16:00 - 22:00
Dydd Iau - Dydd Gwener16:00 - 23:00
Dydd Sadwrn12:00 - 23:00
Dydd Sul12:00 - 20:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.26 milltir i ffwrdd
 2. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.61 milltir i ffwrdd
 3. “Finding Alice,” is an immersive game transporting players into the enchanting world of…

  0.61 milltir i ffwrdd
 1. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.65 milltir i ffwrdd
 2. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.67 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.68 milltir i ffwrdd
 4. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.69 milltir i ffwrdd
 5. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.81 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.81 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.94 milltir i ffwrdd
 8. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.94 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.94 milltir i ffwrdd
 10. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.95 milltir i ffwrdd
 11. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.96 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....