Blue Elephant

Am

Yn Blue Elephant, rydym wedi taflu’n holl egni ac ymrwymiad i’n gwaith yn y gegin, ac nid oedd hi’n hir iawn cyn i ni greu prydau newydd, sawrus sy’n tynnu dŵr i’r dannedd. Rydym wedi datblygu dealltwriaeth a dawn gwirioneddol am fwyd Indiaidd gyda ryseitiau sydd wedi’u gwella, a chan ddefnyddio cyfuniad o gynhwysion ecsotig, rydym ni’n teimlo bod ein bwyd wedi cyrraedd lefel newydd o ragoriaeth.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Gwasanaeth tecawê
 • Pryd nos ar gael

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

Blue Elephant

Bwyty

96 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DS

Ychwanegu Blue Elephant i'ch Taith

Ffôn: 01492 870178

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Iau17:00 - 23:00
Dydd Gwener - Dydd Sadwrn17:00 - 23:30
Dydd Sul17:00 - 23:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.07 milltir i ffwrdd
 2. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.09 milltir i ffwrdd
 4. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.11 milltir i ffwrdd
 1. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

  0.15 milltir i ffwrdd
 5. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.16 milltir i ffwrdd
 6. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.19 milltir i ffwrdd
 7. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.19 milltir i ffwrdd
 8. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.19 milltir i ffwrdd
 9. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

  0.2 milltir i ffwrdd
 10. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.2 milltir i ffwrdd
 11. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.24 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.25 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....