Siop Hufen Iâ Parisella

Am

Mae Siop Hufen Iâ Parisella yn cynnwys siop hufen iâ gyda man eistedd yn y cefn sy’n gweini diodydd poeth ac oer, crempogau, wafflau, cacennau a hufen ia gydag ychwanegiadau mewn dysgl, wedi’i leoli ar Stryd Fawr Conwy. Mae ein hufen iâ arobryn yn cael ei wneud gan ein chwaer gwmni, Parisella’s of Conwy, ac yn cael ei wneud yng Nghonwy.

Drwy gydol y tymor rydym ar agor 7 niwrnod yr wythnos gydag oriau estynedig yn ystod yr Haf. Yn ystod y gaeaf gall oriau agor amrywio felly gwiriwch ymlaen llaw drwy ein ffonio ar 01492 592770.

Ein gwefan yw https://parisellasicecream.co.uk/.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys: Wi-Fi am ddim; toiledau; cyfleuster sy’n croesawu cŵn - mae hufen iâ i gŵn ar gael; cyfleusterau newid clytiau babanod a chadair uchel ar gael; tybiau mynd adref ar gael yn y siop. 

 

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Cadeiriau uchel
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Map a Chyfarwyddiadau

Siop Hufen Iâ Parisella

Caffi

12 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

Ychwanegu Siop Hufen Iâ Parisella i'ch Taith

Ffôn: 01492 592770

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul11:00 - 17:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.08 milltir i ffwrdd
 3. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.14 milltir i ffwrdd
 5. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.17 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.22 milltir i ffwrdd
 7. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.24 milltir i ffwrdd
 8. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.86 milltir i ffwrdd
 9. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  1 milltir i ffwrdd
 10. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.87 milltir i ffwrdd
 11. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.35 milltir i ffwrdd
 12. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.43 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....