Ysbrydoliaeth

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Dau gerddwr wrth y fynedfa i Warchodfa Natur Pensychnant

Cylchdaith yn arwain o ben Pas Sychnant gyda golygfeydd arbennig o Ddyffryn Conwy, mynyddoedd y…

Mynedfa flaen y Ganolfan Ddiwylliant gyda golygfa o Gastell Conwy

Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau…

Cerddwyr ar y bont ym Metws-y-Coed

Mae’r gyfres hon o lwybrau cerdded cyn dechrau o faes parcio Pont y Pair ym Metws-y-Coed ac yn…

Teulu yn cerdded i gyfeiriad Llyn Brenig

Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef Pentrefoelas,…

Beicwyr ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 5 ym Mae Colwyn

Mae rhan Sir Conwy o Lwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn mynd â chi ar hyd yr arfordir.

Clwb Hwylio Llyn Brenig

Clwb Hwylio Llyn Brenig yw’r clwb uchaf yng Ngogledd Cymru, 1200 troedfedd uwchlaw lefel y môr ar…

Clwb Golff Gogledd Cymru

Mae Clwb Golff Gogledd Cymru yn nhref glan môr heulog Llandudno, gyda golygfeydd gwych dros foryd…

Bwrdd gwybodaeth Capel Seion

Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes aur…

Pier Llandudno

Dyma lwybr sain hunan-dywysedig hawdd 3 milltir o hyd a grëwyd gan Y Gymdeithas Ddaearyddol…

Pysgodfa Brithyll Crafnant

Mae Llyn Crafnant yn 63 erw ac wedi’i stocio â brithyllod seithliw, gan ychwanegu at y brithyllod…

Castell Conwy gyda Phont Grog Telford i'r chwith o'r ddelwedd

Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y bwriad oedd…

Cerdded yng Nghonwy

Y byrraf o’r ddau lwybr, ychydig gannoedd o fetrau o hyd yn unig, yn cyflwyno rhai o nodweddion…

Rheilffordd Dyffryn Conwy

Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth ochr un o…

Mwyngloddiau'r Gogarth

Mae cerdded drwy dwneli a gafodd eu cloddio dros 3,500 o flynyddoedd yn ôl yn rhoi syniad i’r…

Hen Eglwys Sant Mihangel a mynwent, Betws-y-Coed

Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae arddelw…

Llyn Crafnant

Dewch i ddarganfod yr awyr agored yn Nhrefriw ar ein llwybrau diddorol sydd wedi’u harwyddo ac sy’n…

Teulu yn chwarae coets ar Draeth Llanfairfechan

Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â phlant…

Muriau Tref Conwy

Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares, Harlech ac…

Dau feiciwr ar lwybr ochr y llyn

Mae ‘I fyny i’r Llyn’ yn daith feicio eithaf hir a mynyddig, tua 42 cilomedr, ac yn ddelfrydol ar…

Dyffryn Conwy

Teithiau hanesyddol o amgylch Llandudno, Conwy a Gogledd Cymru ar gyfer ymweliadau ysgol, grwpiau…

Tŷ Mawr Wybrnant

Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn yn hanes…

Bwlch y Ddeufaen gyda'r ddwy garreg yn y golwg

Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau,…

Capel Gwydir Uchaf

Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi camargraff…

Delwedd o bier Llandudno ar fachlud haul

Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau, caffis, bariau…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Legend: The Music of Bob Marley yn Venue Cymru

Wrth feddwl am reggae, dim ond un enw sy’n dod i’r meddwl. Y seren arbennig, Bob Marley.

Agoriadau

Legend: The Music of Bob Marley yn Venue Cymru

12th Medi 2024
Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

30th Hydref 2024
Marchnad Artisan Bwyd Cymru Bodnant

Byddwn yn cynnal Marchnad Artisan arbennig yn y lleoliad hyfryd hwn gyda golygfeydd godidog ar…

Agoriadau

Marchnad Artisan Bwyd Cymru Bodnant

21st Gorffennaf 2024
Dressed To Kill yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Bydd "Dressed To Kill", y band teyrnged i Kiss sydd wedi bod wrthi hiraf, yn ôl yn y Motorsport…

Agoriadau

Dressed To Kill yn y Motorsport Lounge, Llandudno

27th Gorffennaf 2024
Saffari Pryfetach yn RSPB Conwy

Mae byd cyfrinachol sy’n llawn o greaduriaid cudd anhygoel o’n cwmpas i gyd.

Agoriadau

Saffari Pryfetach yn RSPB Conwy

28th Mawrth 2024
Sioe Wledig Llanrwst

Sioe amaethyddol wledig gyda gwartheg, defaid, ceffylau, ffwr a phlu, a bwyd a chrefftau lleol.

Agoriadau

Sioe Wledig Llanrwst 2024

29th Mehefin 2024
Squeeze 50th Anniversary Tour yn Venue Cymru

I ddathlu 50 mlynedd, mae’r mawrion cerddorol Squeeze wedi cyhoeddi taith anferth o amgylch y DU ar…

Agoriadau

Squeeze 50th Anniversary Tour yn Venue Cymru

21st Hydref 2024
Magic Bar Live, Llandudno

Byddwch yn barod am noson fythgofiadwy o chwerthin a rhyfeddod wrth i ni gyflwyno ein Sioe Laughs…

Agoriadau

Laughs and Wonder 2.0 yn y Magic Bar Live, Llandudno

27th Mawrth 2024
Queenz - The Show with Balls yn Venue Cymru

Mae Queenz yn ôl gyda sioe newydd sbon! Ymunwch â’r merched am drag-strafagansa, trydanol, lleisiol…

Agoriadau

Queenz - The Show with Balls yn Venue Cymru

25th Hydref 2024
Twin Lizzy yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Twin Lizzy yw prif fand teyrnged y DU i gerddoriaeth Phil Lynott a Thin Lizzy ac maent yn dychwelyd…

Agoriadau

Twin Lizzy yn y Motorsport Lounge, Llandudno

4th Mai 2024
Teithiau Waverley o Bier Llandudno

Bydd stemar olwyn fôr deithiol, y Waverly yn dychwelyd i Ogledd Cymru ym mis Mehefin.

Agoriadau

Teithiau Waverley o Bier Llandudno

24th Mehefin 2024-26th Mehefin 2024
Marchnad Fegan Bae Colwyn

I’r rhai sydd wrth eu boddau â bwyd, marchnadoedd artisan a ffrindiau anifeiliaid... mae ein…

Agoriadau

Marchnad Fegan Bae Colwyn

11th Mai 2024
Magic Bar Live, Llandudno

Mae Band Swing Llandudno yn chwarae cerddoriaeth o gyfnod y band dawns gwych yn arddull Glenn…

Agoriadau

Band Swing Llandudno yn y Magic Bar Live, Llandudno

24th Mawrth 2024
Ysgol Hud a Lledrith yng Nghastell Gwrych

Paratowch ar gyfer siwrnai hudolus wrth i Ysgol Hud a Lledrith Castell Gwrych ddychwelyd, gan addo…

Agoriadau

Ysgol Hud a Lledrith yng Nghastell Gwrych

2nd Ebrill 2024-7th Ebrill 2024
That’s Showbiz yn Theatr Colwyn

Mae Academi Ryder yn falch o gyhoeddi eu sioe flynyddol - 'That’s Showbiz!'.

Agoriadau

That’s Showbiz yn Theatr Colwyn

21st Ebrill 2024
Arddangosfa 'Of a Feather' gan Colin See-Paynton yn Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd sy’n newid gan rai o’r artistiaid gorau sy’n…

Agoriadau

Adam Taylor a Dewi Tudur yn Oriel Ffin y Parc, Llandudno

4th Hydref 2024-26th Hydref 2024
Profiad Mawr y Pasg ym Mharc Fferm Manorafon

Ydych chi’n barod am ddigwyddiad anhygoel y Pasg? Mae ymweliad i ddigwyddiad Profiad Mawr y Pasg yn…

Agoriadau

Profiad Mawr y Pasg ym Mharc Fferm Manorafon

23rd Mawrth 2024-1st Ebrill 2024
Taith Gerdded Dywysedig y Gwanwyn ym Mharc Mawr

Ymunwch â ni am daith gerdded dywysedig o gwmpas Parc Mawr a’r bryniau cyfagos, gan ddod o hyd i…

Agoriadau

Taith Gerdded Dywysedig y Gwanwyn ym Mharc Mawr, Conwy

17th Mawrth 2024
The Roy Orbison Story yn Venue Cymru

Dyma gyfle gwych i brofi sain anfarwol cenhedlaeth gyfan gyda Barry Steele ac ensemble o gerddorion…

Agoriadau

The Roy Orbison Story yn Venue Cymru

31st Awst 2024
Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

Elusen yw’r Academi Frenhinol Gymreig sydd â’r nod o greu mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng…

Agoriadau

Arddangosfa Flynyddol y Gaeaf yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

23rd Tachwedd 2024-28th Rhagfyr 2024
Arddangosfa 'Of a Feather' gan Colin See-Paynton yn Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd sy’n newid gan rai o’r artistiaid gorau sy’n…

Agoriadau

Arddangosfa 'Of a Feather' gan Colin See-Paynton yn Oriel Ffin y Parc, Llandudno

29th Mawrth 2024-20th Ebrill 2024
Showaddywaddy yn Venue Cymru

Mae’r daith hon yn dathlu 50 mlynedd o Showaddywaddy.

Agoriadau

Showaddywaddy yn Venue Cymru

19th Ebrill 2024
Marchnad Artisan Providero Llandudno

Ymunwch â ni yn y lleoliad steilus a modern hwn i grwydro o amgylch Marchnad Artisan cyffrous…

Agoriadau

Marchnad Artisan Providero Llandudno

6th Ebrill 2024
Rhod Gilbert & The Giant Grapefruit yn Venue Cymru

Hynod o dywyll, angerddol ac yn llawer rhy bersonol, dyma glasur gan Gilbert.

Agoriadau

Rhod Gilbert & The Giant Grapefruit yn Venue Cymru

23rd Mai 2024-24th Mai 2024

Uchafbwyntiau Llety

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Ystafell Ddwbl - The Shelbounre

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Beach Bungalow

Mae’r eiddo cysurus 5 ystafell wely yma wedi ei leoli mewn ffordd bengaead dawel gyda mynediad i…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Maes Carafanau Abaty Maenan

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Bwthyn Gwyliau Cae Cyd

Mae Bwthyn Gwyliau Cae Cyd yn hen sgubor sydd wedi’i thrawsnewid ym Mhenmaenmawr ar arfordir…

SF Parks

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden…

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Waterloo Hotel and Lodge

Wedi’i leoli mewn pentref dymunol Betws-y-Coed, Porth Eryri, mae Gwesty Waterloo a Lodge yn cynnig…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Gwesty’r Fairy Glen

Tafarn wledig draddodiadol gyda chroeso cynnes Cymreig yng nghanol Dwygyfylchi.

Bwyty’r Llofft Wair

Dewch i ymuno â ni ym Mar a Gril y Llofft Wair i gael pryd o fwyd blasus, lleol. Perffaith ar gyfer…

Ristorante Romeo's

Yn Ristorante Romeo rydym ni’n cynnig bwydlen helaeth Eidalaidd gan ddefnyddio’r cynhwysion gorau a…

Bengal Dynasty

Mae gennym fwydlen helaeth yn cynnig detholiad eang o fwyd Indiaidd yn Llandudno.

Fish Tram Chips

Caffi trwyddedig yn gweini pysgod a sglodion clasurol mewn ystafell fwyta achlysurol dafliad carreg…

Bar Gwin Snooze

Dewch i gael profiad bwyta moethus mewn awyrgylch hamddenol, a blasu ychydig o'r cynnyrch lleol…

The Peacock Lounge yn Tŷ Gwyn

Mae Bar Coctel a Bwyty The Peacock Lounge ar agor ar gyfer bwyta dan do, awyr agored a’r opsiwn o…

Parlwr Hufen Iâ Forte's

Parlwr hufen iâ llwyddiannus â dewis o 33 blas, sydd hefyd yn gweini waffls, crempogau a diodydd…

Bwyty Dylans yng Nghonwy

Mae Dylan’s Conwy’n fwyty cyfeillgar sydd ond tafliad carreg o’r cei godidog yng Nghonwy.

Home From Home Restaurant

Wedi’i leoli ym Mae Penrhyn, mae Home from Home yn fwyty lleol annibynnol sydd yn cynnig croeso…

Caffi Indulgence

Rydyn ni’n gaffi cyfeillgar wedi’i leoli ar Clonmel Street, ddim yn bell o’r môr yn nhref glan môr…

The Beach - Café Bar

Mae’r café-bar wedi’i leoli reit gyferbyn â’r traeth ym Mae Penrhyn. Rydym ni ar agor ar gyfer…

Siop Goffi Porter

Ni fyddai trip i Barc Eirias neu Ganolfan Hamdden Colwyn yn gyflawn heb stopio yn Porter's.

Bwyty Signatures

Y perchnogion a’r rheolwyr yw’r Cogydd Gweithredol Jimmy Williams a’i wraig dalentog iawn Louise,…

Forte's Restaurant

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn Forte’s Restaurant - Mae’r awyrgylch yn gynnes a chroesawgar…

Bwyty Carlo's

Yn Carlo's, mae’r fwydlen fodern wych yn cyfuno bwyd Eidalaidd traddodiadol ag arddull gyfoes.

Archway Restaurant & Takeaway

Wedi’i sefydlu ers nifer o flynyddoedd, mae Archway yn fwyty a chyfleuster bwyd i fynd pysgod a…

The Cottage Loaf

The Cottage Loaf, tafarn wledig draddodiadol yng nghanol tref arfordirol Llandudno.

Caffi Dewi

Mae Caffi Dewi yn lle croesawgar a chyfeillgar i fwynhau bwyd cartref blasus. Rydym ni ddau funud…

Tafarn y Llew Gwyn

Mae Simon a Nina Cole yn eich croesawu i The White Lion Inn, Llanelian-yn-Rhos, y tu allan i Fae…

Dinos

Mae Dinos Llandudno yn frwd dros ddarparu bwyd blasus o safon uchel.

Siop Hufen Iâ Parisella

Mae Siop Hufen Iâ Parisella yn cynnwys siop hufen iâ gyda man eistedd yn y cefn sy’n gweini diodydd…

Squires Sandwich Bar

Siop frechdanau/coffi ym Mae Penrhyn sy’n defnyddio cyflenwyr Cymreig lleol.

The Ascot Tapproom

Meicro-dafarn yng Nghraig-y-Don, Llandudno. Chwaer dafarn i Tapps Micropub, yn cynnig cwrw crefft…

Uchafbwyntiau Siopa

petplace

Wedi’i leoli ar Gylchfan Rhuddlan oddi ar yr A55, PetPlace yw’r lle perffaith i alw heibio iddo a…

The Welsh Rock Shop

Siop fach llawn ffyn roc a melysion eraill i gyd am brisiau fforddiadwy. Beth arall allech chi ofyn…

About You Boutique

Gyda dillad maint 10-18, mae gan About You un nod: i helpu merched i deimlo’n steilys a chyfforddus.

Luther and Co

Mae ein siop Stryd Fawr annibynnol yn cynnig rhoddion a ddewiswyd yn ofalus, nwyddau i’r tŷ a…

The Cheese Room

Siop fach sy’n arbenigo mewn caws arbennig ac yn falch o hyrwyddo amrywiaeth o gawsiau lleol a…

Siop Wyn (Gemwaith Wyn)

Mae’r dylunydd cynnyrch cymwysedig ifanc, Lowri-Wyn yn creu gemwaith unigryw personol gyda thro…

Missy and Mabel

Bwtîg merched sy’n gwerthu dillad, ategolion ac anrhegion.

Melin Wlân Trefriw

Ewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni, blancedi teithio a brethyn sy’n cael eu cynhyrchu ar…

Perry Higgins

Rydym wedi ein lleoli ym mhentref hardd Penmaenmawr, Gogledd Cymru ac yn arbenigo mewn darparu…

The Conwy Sweet Shop

Siop felysion hen ffasiwn yn nhref gaerog hanesyddol Conwy sy’n pwyso’r fferins yn y ffordd…

Sage Boutique

Mae Sage yn siop ddillad merched annibynnol wedi’i lleoli o fewn waliau castell Conwy.

Goodies Gifts

Dafliad carreg o’r traeth ac ar agor 7 diwrnod yr wythnos, rydym yn gwerthu teganau i fynd i’r…

Deborah Louise Fashion Accessories

Rydym yn gwerthu amrywiaeth eang o eitemau yn cynnwys gemwaith, bagiau llaw a sgarffiau. Os ydych…

Naturally

Prynwr a gwerthwr henebion ac eitemau a dillad safonol a diddorol o’r gorffennol yn…

EK&Co

Siop fendigedig yn Llandrillo-yn-Rhos sy’n gwerthu ategolion cyfoes ar gyfer eich cartref,…

LazyDaisy

Mae LazyDaisy yn cynnig amrywiaeth wedi’u dethol yn ofalus o ddillad merched gan frandiau…

Artworks 2 Celf

Rydym yn sefydliad nid er elw sy’n anelu at gefnogi artistiaid proffesiynol lleol drwy arddangos a…

The Grape to Glass

Mae ein siop ni’n wahanol i siopau gwin eraill. Mae wedi’i gosod i helpu pobl i ddarganfod beth…

Fancy That

Pethau casgladwy, anrhegion, gwydr, addurniadau, tlysau, canhwyllau - y cyfan ar gael yn…

The Junction Bookshop

Rydym ni’n prynu ac yn gwerthu pob mathau o lyfrau - o hen lyfrau a llyfrau ffeithiol allan o brint…

Siop Anrhegion Wonderland

Atgofion braf o’ch taith i Landudno! Mae’r siop hon yn cynnig amryw o ategolion ymarferol i fynd…

Craftcentre Cymru

Yn rhan o gadwyn Edinburgh Woollen Mill, mae’r siop hon yn gwerthu ystod o weuwaith i ddynion a…

North Menswear

Siop ffasiwn dynion sy’n gwerthu Replay, Luke 1977, Hilfiger, Gym King, Farah a llawer mwy.

Clare's Llandudno

Mae siop adrannol Clares yn Llandudno wedi bod yn sefydliad ers dros ganrif ac mae’n parhau i fod…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....