Queen's Head

Am

Mae’r Queen's Head yn drysor cudd ym mhentref hyfryd Glanwydden, y tu allan i Landudno a Bae Penrhyn. Mae’r dafarn wedi cadw ei naws fel hen dafarn bentref gyda’i distiau coed, tân coed yn y gaeaf, digonedd o liw yn y gerddi yn yr haf a chroeso cynnes iawn drwy’r flwyddyn.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar
 • Cinio ar gael
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Rhywfaint o fynediad anabl
 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Map a Chyfarwyddiadau

Queen's Head

Tafarn/Tŷ Tafarn

Pen y Bont Road, Glanwydden, Conwy, LL31 9JP

Ychwanegu Queen's Head i'ch Taith

Ffôn: 01492 546570

Amseroedd Agor

Ar agor (Bar) (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul12:00 - 23:00
Ar agor (Bwyty) (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn12:00 - 21:00
Dydd Sul12:00 - 20:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  0.92 milltir i ffwrdd
 2. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  1 milltir i ffwrdd
 3. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i…

  1.09 milltir i ffwrdd
 4. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  1.16 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  1.54 milltir i ffwrdd
 2. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  1.57 milltir i ffwrdd
 3. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  1.58 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  1.89 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  1.95 milltir i ffwrdd
 6. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  2.13 milltir i ffwrdd
 7. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  2.23 milltir i ffwrdd
 8. “Finding Alice,” is an immersive game transporting players into the enchanting world of…

  2.25 milltir i ffwrdd
 9. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  2.27 milltir i ffwrdd
 10. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  2.29 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....