Providero

Am

Providero ydyn ni.  Rydym yn gweini coffi lleol o ansawdd uchel. Mae ein dau leoliad yn darparu lle i arddangos cynnyrch lleol, crefftus ac maent yn llefydd gwych sy’n adlewyrchu ein gwerthoedd.

Credwn mewn bod yn dda i bobl a chymunedau. Mae 100% o’n ffa coffi a’n te wedi dod o ffynonellau moesegol, a gellir compostio ein holl ddeunydd pacio i fynd.

Dafliad carreg o Gonwy, mae ein tŷ coffi yng Nghyffordd Llandudno yn fan clyd i lenwi’ch boliau cyn archwilio’r dref gaerog eiconig neu gymryd seibiant ar eich taith ar hyd arfordir Gogledd Cymru – boed ar y trên neu’r ffordd.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Gwasanaeth tecawê

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

Tŷ Te a Choffi Providero

Tecawê

148 Conwy Road, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9DU

Ychwanegu Tŷ Te a Choffi Providero i'ch Taith

Ffôn: 01492 338220

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul08:00 - 14:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  0.31 milltir i ffwrdd
 2. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.8 milltir i ffwrdd
 3. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.89 milltir i ffwrdd
 4. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.89 milltir i ffwrdd
 1. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.9 milltir i ffwrdd
 2. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.94 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.96 milltir i ffwrdd
 4. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.01 milltir i ffwrdd
 5. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  1.04 milltir i ffwrdd
 6. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  1.1 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.11 milltir i ffwrdd
 8. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  1.34 milltir i ffwrdd
 9. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.52 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  2.51 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.65 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....