Conwy Eats

Am

Ap danfon bwyd yw Conwy Eats (yn debyg i Just Eat ond ei fod yn lleol), gall ymwelwyr lawrlwytho’r ap neu ddefnyddio’r wefan i archebu bwyd o amrywiaeth eang o siopau bwyd i fynd lleol.

Mae’n ap/gwefan danfon bwyd lleol sy’n seiliedig yng Nghonwy, ac mae mwy na 25 o siopau bwyd i fynd i ddewis ohonynt.

Ffordd cyflym a hawdd o archebu a danfon bwyd.

I archebu bwyd neu weld pa siopau bwyd i fynd sydd ar gael, lawrlwythwch yr ap neu ewch i’r wefan.

Eu nod yw ei gwneud yn haws i ymwelwyr â’r ardal weld amrywiaeth eang o ddewisiadau bwyd sydd ar gael.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Gwasanaeth tecawê
 • Pryd nos ar gael
 • Yn gweini te prynhawn

Map a Chyfarwyddiadau

Conwy Eats

Tecawê

LL19 9BN

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  5.12 milltir i ffwrdd
 2. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  5.28 milltir i ffwrdd
 3. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  5.73 milltir i ffwrdd
 4. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  6.17 milltir i ffwrdd
 1. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  8.06 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  8.14 milltir i ffwrdd
 3. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  8.7 milltir i ffwrdd
 4. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  9.12 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  9.17 milltir i ffwrdd
 6. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  10.15 milltir i ffwrdd
 7. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  11.22 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  12.66 milltir i ffwrdd
 9. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  13.18 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  13.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....