Conwy
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Clwb Golff Maesdu Llandudno

Mae gan Glwb Golff Maesdu y cyfan: Cwrs o ansawdd Pencampwriaeth, dros gan mlynedd o hanes,…

Parc Pentre Mawr

Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng…

Golygfa o'r Gogarth, gan gynnwys y system ceir cebl

Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r profiad…

Traeth Porth Eirias

Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau golygfeydd…

Castell Gwydir, Llanrwst

Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff ei…

Clwb Bowlio'r Oval, Llandudno

Mae Clwb Bowlio Llandudno yn The Oval, rhyw hanner milltir o ganol y dref a nesaf at y maes criced.…

Llwybr Beicio Mynydd Penmachno

Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma ddau lwybr -…

Teithiau Pysgota Môr Incentive

P’un a ydych yn ddechreuwr neu neu’n unigolyn profiadol, byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau eich…

Canolfan Hamdden Colwyn

Dyma brif atyniad chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, wedi ei leoli mewn parc 50 erw…

Cerdded yng Nghonwy

Mae’r llwybr hwn yn arwain ar draws y bryniau coediog, heibio cloddiadau dwfn, siafftiau mwynfeydd…

Dringwyr creigiau

Rydym yn arbenigo mewn cyrsiau dringo pwrpasol a chyrsiau sgrialu sy’n cyfuno cyfradd hyfforddwyr…

Bws City Sightseeing wedi'i barcio ger ei faneri hysbysebu

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o…

Plentyn ifanc yn abseilio dros ymyl clogwyn gyda chefnfor yn y cefndir

Yn cynnig profiadau a hyfforddiant ar gyfer dringo creigiau, mynydda a cherdded ceunentydd ers 2017.

Teigr Swmatra yn edrych i fyny

Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sw cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel uwchben Bae…

Dau gerddwr wrth y fynedfa i Warchodfa Natur Pensychnant

Cylchdaith yn arwain o ben Pas Sychnant gyda golygfeydd arbennig o Ddyffryn Conwy, mynyddoedd y…

Grawnwin yn y winllan

Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw mewn…

Cerdded yng Nghonwy

Taith gron hawdd, 3.5 milltir o hyd o amgylch pentref Eglwysbach ar draws caeau, lonydd a ffyrdd…

Plant a theuluoedd yn gwylio sioe Pwnsh a Judy yn Llandudno

Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y pumed…

Mynedfa flaen y Ganolfan Ddiwylliant gyda golygfa o Gastell Conwy

Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau…

Y llyn cychod ym Mharc Eirias

Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi prif…

Rhaeadr Ewynnol, Betws-y-Coed

Mae Llwybr Rhaeadr Ewynnol yn arwain drwy goetir i olygfan dros y rhaeadr - cewch olygfa fendigedig…

Amgueddfa Syr Henry Jones

Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i bobl…

Pysgota yng Nghronfa Ddŵr Alwen

Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Noson gyda Band Swing Llandudno yn The Magic Bar Live, Llandudno

Ymunwch â ni am brofiad a wneith i chi ddawnsio wrth i Fand Swing Llandudno, meistri cerddoriaeth…

Agoriadau

Noson gyda Band Swing Llandudno yn The Magic Bar Live, Llandudno

3rd Rhagfyr 2023
Very Santana yn Theatr Colwyn

Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhau’r melodiau gitâr mwyaf bendigedig a’r caneuon hynod…

Agoriadau

Very Santana yn Theatr Colwyn

11th Mai 2024
Ysgol John Bright yn cyflwyno ‘Chicago, Teen Edition’ yn Venue Cymru

Mae Ysgol John Bright yn falch o gyflwyno eu cyflwyniad diweddaraf o ‘Chicago, Teen Edition’ yn…

Agoriadau

Ysgol John Bright yn cyflwyno ‘Chicago, Teen Edition’ yn Venue Cymru

1st Chwefror 2024-2nd Chwefror 2024
Truly Collins yn Theatr Colwyn

Truly Collins yw’r sioe boblogaidd sy’n dathlu cerddoriaeth fythgofiadwy Phil Collins a Genesis.

Agoriadau

Seventh Avenue Arts Presents: Truly Collins yn Theatr Colwyn

29th Mehefin 2024
Digwyddiad Siopa Nadolig Hwyr y Nos Bae Colwyn

Mae dros 20 o’n siopau, caffis a bariau lleol ym Mae Colwyn ar agor yn hwyrach dros yr ŵyl i’ch…

Agoriadau

Digwyddiad Siopa Nadolig Hwyr y Nos Bae Colwyn

7th Rhagfyr 2023

Digwyddiad Siopa Nadolig Hwyr y Nos Bae Colwyn

14th Rhagfyr 2023

Digwyddiad Siopa Nadolig Hwyr y Nos Bae Colwyn

21st Rhagfyr 2023
Conwy Ascent

Digwyddiad canŵio i fyny’r afon yw’r Conwy Ascent sy’n manteisio ar y llanw gan ddechrau yn y…

Agoriadau

Conwy Ascent 2024

25th Mai 2024
Monkey Wrench (teyrnged i Foo Fighters ) yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Monkey Wrench yw’r band teyrnged gorau erioed i Foo Fighters. Gyda sain arbennig ac agwedd mor…

Agoriadau

Monkey Wrench (teyrnged i Foo Fighters ) yn y Motorsport Lounge, Llandudno

29th Mehefin 2024
The Simon and Garfunkel Story yn Venue Cymru

Mae The Simon and Garfunkel Story yn parhau i syfrdanu cynulleidfaoedd ym mhob cwr o’r byd, sy’n ei…

Agoriadau

The Simon and Garfunkel Story yn Venue Cymru

26th Mehefin 2024
Radio GaGa yn Venue Cymru

Byddwch yn rhan o noson hollol unigryw wrth i ni ail-greu dwyawr hudolus o gerddoriaeth Queen yn…

Agoriadau

Radio GaGa yn Venue Cymru

21st Tachwedd 2024
Ogof Hudol Siôn Corn ac Academi Corachod Castell Gwrych

Mae ein digwyddiad Nadolig poblogaidd hyd yn oed mwy hudolus eleni wrth i Mrs Corn ymuno â Siôn…

Agoriadau

Ogof Hudol Siôn Corn ac Academi Corachod Castell Gwrych

2nd Rhagfyr 2023-3rd Rhagfyr 2023

Ogof Hudol Siôn Corn ac Academi Corachod Castell Gwrych

9th Rhagfyr 2023-10th Rhagfyr 2023

Ogof Hudol Siôn Corn ac Academi Corachod Castell Gwrych

16th Rhagfyr 2023-17th Rhagfyr 2023

Ogof Hudol Siôn Corn ac Academi Corachod Castell Gwrych

22nd Rhagfyr 2023-23rd Rhagfyr 2023
Stondin yn Ffair Hadau Conwy

Ffair Siarter Frenhinol 700 mlynedd oed gyda stondinau hadau a phlanhigion, mêl a marchnad ffermwyr.

Agoriadau

Ffair Hadau Conwy 2024

26th Mawrth 2024
Cyngerdd Côr Penmachno yn Eglwys Sant Tudclud, Penmachno

Ymunwch â ni i fwynhau’r cyngerdd Nadoligaidd hwn gyda Chôr Penmachno.

Agoriadau

Cyngerdd Côr Penmachno yn Eglwys Sant Tudclud, Penmachno

15th Rhagfyr 2023
Teatime Wonder Show yn The Magic Bar Live, Llandudno

Camwch i fyd o hud y Nadolig hwn gyda’r Christmas Tea Time Wonder Show!

Agoriadau

Christmas Tea Time Wonder Show yn The Magic Bar Live, Llandudno

6th Rhagfyr 2023
Gerddi Agored Rowen

Diwrnod gerddi agored y pentref. Dros 20 o erddi amrywiol i'w gweld ym mhentref hardd Rowen.

Agoriadau

Gerddi Agored Rowen

12th Mai 2024
Chwilio am Siôn Corn yn RSPB Conwy

Mae Siôn Corn yn cuddio yn y warchodfa natur ac mae ein corachod angen eich help chi i ddod o hyd…

Agoriadau

Chwilio am Siôn Corn yn RSPB Conwy

17th Rhagfyr 2023
Hello Again - The Neil Diamond Songbook yn Theatr Colwyn

Dathliad a theyrnged orau’r byd i fywyd a gwaith Neil Diamond.

Agoriadau

Hello Again - The Neil Diamond Songbook yn Theatr Colwyn

10th Mai 2024
Red Hot Chili Peppers UK yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Mae teyrnged fwyaf y DU i’r RHCP - Red Hot Chili Peppers UK - yn ôl yn y Motorsport Lounge yn 2024!

Agoriadau

Red Hot Chili Peppers UK yn y Motorsport Lounge, Llandudno

3rd Awst 2024
Johannes Radebe - House of JoJo yn Venue Cymru

Mae stori newydd yn dechrau… Croeso i House of JoJo.

Agoriadau

Johannes Radebe - House of JoJo yn Venue Cymru

25th Mai 2024
WNO: Death in Venice yn Venue Cymru

A fyddech chi’n dilyn cariad i gael ysbrydoliaeth? Wrth chwilio am brydferthwch ac ystyr, mae’r…

Agoriadau

WNO: Death in Venice yn Venue Cymru

13th Mawrth 2024
Aled Jones - Full Circle yn Theatr Colwyn

Byddwch yn barod i glywed hanes Aled Jones yn llawn, fel na chlywsoch chi o’r blaen.

Agoriadau

Aled Jones - Full Circle yn Theatr Colwyn

25th Hydref 2024
Mother Goose yn Theatr Colwyn

Pantomeim Euraidd! Ymunwch â Magic Light Productions a Theatr Colwyn am bantomeim hudolus a hWYliog!

Agoriadau

Mother Goose yn Theatr Colwyn

23rd Rhagfyr 2023-24th Rhagfyr 2023

Mother Goose yn Theatr Colwyn

26th Rhagfyr 2023

Mother Goose yn Theatr Colwyn

27th Rhagfyr 2023-30th Rhagfyr 2023

Mother Goose yn Theatr Colwyn

31st Rhagfyr 2023

Mother Goose yn Theatr Colwyn

2nd Ionawr 2024

Mother Goose yn Theatr Colwyn

3rd Ionawr 2024-5th Ionawr 2024

Mother Goose yn Theatr Colwyn

6th Ionawr 2024
Led Into Zeppelin yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Mae Led Into Zeppelin yn dod â’u teyrnged wych i Led Zeppelin i’r Motorsport Lounge yn Llandudno yn…

Agoriadau

Led Into Zeppelin yn y Motorsport Lounge, Llandudno

27th Ebrill 2024
OzzBest - Teyrnged i Ozzy Osbourne yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Bydd OzzBest, band teyrnged diguro i Ozzy Osbourne, yn gwneud eu hymddangosiad cyntaf yn Llandudno…

Agoriadau

OzzBest - Teyrnged i Ozzy Osbourne yn y Motorsport Lounge, Llandudno

20th Ebrill 2024
Only Fools and Horses yn Venue Cymru

Stick a pony in your pocket - Mae’r Trotters yn ôl ac yn dod i’ch bro chi!

Agoriadau

Only Fools and Horses yn Venue Cymru

20th Ionawr 2025-25th Ionawr 2025

Uchafbwyntiau Llety

River Cottage

Yng nghanol coetir hardd yn Nyffryn Elwy. Mae ein bwthyn yn lleoliad perffaith i ymlacio, gyda’r…

Ystafell Ddwbl - The Shelbounre

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Pen y Bryn Holiday Cottages

Mae wedi'i leoli mewn man sydd â dros 25 erw o gefn gwlad hardd Cymru o’i gwmpas ac mae llwybrau…

Llety Sea View, Deganwy

Llety encil glan y môr i ymlacio, gwyliau arbennig gyda golygfeydd di-dor o’r môr a llety sy’n agos…

Gwesty St George

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Westfield

Mae Westfield yn fwthyn tair ystafell wely, llawn cyfleusterau sy’n cael ei gadw’n hyfryd.

Llety Gwely a Brecwast Hendy

Mae’r Hen-Dy mewn lleoliad delfrydol yn y lleoliad gorau un sy'n edrych allan ar lan y môr, yng…

Adcote House

Mae Gwesty 4 seren Adcote House gyda gwely a brecwast yn cynnig llety o ansawdd yn gyfan gwbl i…

Tu allan i Bwythyn Glanrhyd

Mae Glan-y-Rhyd yn fwthyn unllawr, traddodiadol sy’n 200 o flynyddoedd oed ac fe saif ym Mharc…

Plasty Tyn y Fron

Mae Tyn y Fron yn Wely a Brecwast 5 Seren ym Metws-y-Coed. Yn adnabyddus fel ‘Porth Eryri’, mae…

Tŷ Llety Garth Dderwen

Tŷ Fictoraidd ar wahân ar ffordd ymyl dawel 2 funud ar droed o ganol Betws.

Tŷ Lansdowne

Mae llety gwesteion bwtîc Lansdowne House wedi’i leoli yng nghysgod llethrau'r Gogarth yn Llandudno.

Bythynnod Benar

Mae bythynnod gwyliau hunanarlwyo Benar ar fryn hardd a thawel, o fewn pellter cerdded o bentref…

Gwesty Sunnycroft

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft. Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso…

Bwthyn Gwyliau Cae Cyd

Mae Bwthyn Gwyliau Cae Cyd yn hen sgubor sydd wedi’i thrawsnewid ym Mhenmaenmawr ar arfordir…

Rwst Holiday Lodges

Mae ein cabanau gwyliau hynod o gyfforddus mewn lleoliad heddychlon ger yr afon ac o flaen y…

Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

The Oasis

Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy gwely a brecwast teuluol sydd wedi ennill gwobrau,…

Lolfa Bwthyn Castle View

Mae Castle View yn fwthyn pysgotwr dwy ystafell wely mewn lleoliad gwych yn wynebu’r castell gyda…

Conwy Motorhome Hire

Cartrefi modur moethus i’w llogi. Yn cysgu 4 a 6, wedi'i yswirio'n llawn, milltiroedd diderfyn,…

Llety Gwely a Brecwast Tŷ Cornel

Mae ein Llety Gwely a Brecwast yn rhan o Swyddfa Bost y pentref yng nghanol pentref prydferth…

Castle Cottage

Yn edrych allan dros dref gaerog, furiog Conwy, cafodd y bwthyn ei adnewyddu yn 2022. Llety…

Tŷ Llety Britannia

Mae’r Britannia yn dŷ llety Fictoraidd cyfeillgar ar y promenâd gyda golygfeydd godidog o fae…

Karden House

Tŷ Llety yng nghanol tref Llandudno, ar rodfa goediog dawel, ystafelloedd ar gael ar y llawr…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Llugwy River Restaurant

Mae ein hethos bwyd wedi cael ei ddylanwadu dros y blynyddoedd wrth i fwy o gynhyrchwyr a…

Rest And Be Thankful

Mae mynd am dro o amgylch Marine Drive ar y Gogarth yn brofiad hynod ddiddorol, gyda chyfoeth o…

Tapps Micropub

Meicro-dafarn yn Llandudno sy’n cynnig cwrw casgen go iawn. Mae Tapps yn far bach, modern a chŵl…

Sakura Cantonese Cuisine

Mae cyfuniad modern o fwyd Cantoneg, Siapaneaidd, Thai a Malaysia yn aros amdanoch yn Sakura.

The Erskine Arms

Tafarn goetsys Sioraidd draddodiadol yw The Erskine Arms, sy’n swatio o fewn muriau canoloesol…

Y Review yn Venue Cymru

Yn cynnig golygfeydd panoramig syfrdanol o’r môr ar draws bae Llandudno a’r glannau godidog, bwyty…

Caffi Ffwrnais a’r Parlwr Hufen Iâ

Gyda golygfeydd anhygoel yn edrych dros Ddyffryn Conwy a’n cwrt cysgodol, mae Y Ffwrnais yn lle…

Conwy Eats

Ap danfon bwyd yw Conwy Eats (yn debyg i Just Eat ond ei fod yn lleol), gall ymwelwyr lawrlwytho’r…

Siop Goffi a Llyfrau L's

P'un a ydych chi'n dod i mewn am goffi neu frecwast i fynd, cinio gyda'r teulu, neu de prynhawn…

Tŷ Te ac Ystafelloedd Pen-y-Bryn

Yng nghanol Conwy, mae Pen-y-Bryn yn adeilad traddodiadol o’r unfed ganrif ar bymtheg.

Fish Tram Chips

Caffi trwyddedig yn gweini pysgod a sglodion clasurol mewn ystafell fwyta achlysurol dafliad carreg…

Alpine Coffee Shop

Alpine Coffee Shop and Gallery yw un o gaffis mwyaf poblogaidd Gogledd Cymru. Wedi’i leoli yng…

Coffee V

Siop goffi bach ond cyfeillgar sydd wedi’i leoli yng Nghraig-y-Don a’u cenhadaeth yw i’ch helpu i…

Ystafell De Tu Hwnt i'r Bont

Mae Tu Hwnt i’r Bont yn adeilad rhestredig Gradd II o’r 15fed Ganrif ac yn ystafell de yn Llanrwst.…

White Tower

Mae White Tower yn fwyty Groegaidd yng nghanol Llandudno sy’n gweini bwyd cartref Groegaidd. Caiff…

Bwyty Carlo's

Yn Carlo's, mae’r fwydlen fodern wych yn cyfuno bwyd Eidalaidd traddodiadol ag arddull gyfoes.

Kings Head

Y Kings Head yw’r dafarn hynaf yn Llandudno. Rydym yn agos at yr orsaf dramiau ac mae ein gardd…

Bwyty Bridge - Gwesty Waterloo

Mae bwydlen bwyty Bridge wedi'i neilltuo ar gyfer cynnyrch lleol a thymhorol. Mae Bar 1815 yn…

The Loaf Coffee & Sandwich Bar

Mae The Loaf Coffee & Sandwich Bar yn arbenigo mewn coffi arbennig, cacennau cartref a bwyd hyfryd…

Forte's Restaurant

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn Forte’s Restaurant - Mae’r awyrgylch yn gynnes a chroesawgar…

Home From Home Restaurant

Wedi’i leoli ym Mae Penrhyn, mae Home from Home yn fwyty lleol annibynnol sydd yn cynnig croeso…

Bwyty Pizza Portiwgeaidd Virgilio's

Rydym yn deulu o ynys hardd Madeira ym Mhortiwgal, ac yn Virgilio’s rydym yn dod â blas o Madeira i…

Snowdonia Animal Sanctuary Café

Caffi codi arian gyda’r holl elw’n mynd i Warchodfa Anifeiliaid Eryri.

Caffi Moel Siabod

Gan geisio darparu bwyd a diod ardderchog am bris rhesymol gyda chroeso cynnes a chyfeillgar, rydym…

Uchafbwyntiau Siopa

Clogau

Mae Clogau y fusnes teuluol ail-genhedlaeth wedi’i leoli yng Nghonwy. Ers dros ddeng mlynedd ar…

Baravelli’s

Mae Emma a Mark wedi bod yn gwneud siocled ers dros 10 mlynedd.

Artworks 2 Celf

Rydym yn sefydliad nid er elw sy’n anelu at gefnogi artistiaid proffesiynol lleol drwy arddangos a…

Accents

Siop sy’n orlawn o bethau hardd i’r cartref ac amrywiaeth fawr o anrhegion. Chwilio am anrheg…

Details

Siop liwgar a disglair sy’n gwerthu llenni, clustogau, anrhegion, bagiau llaw, sgarffiau, gemwaith…

The Wool Shop Llandudno

Rydym yn gwmni wedi’i leoli yn y DU sy’n arbenigo mewn cyflenwadau crefft - pethau ar gyfer gwneud…

The Lovely Room

Mae The Lovely Room wedi’i leoli yn Llandrillo-yn-Rhos: ger y traeth ac nid yn bell o fynyddoedd…

Canolfan Groeso Llandudno

Pan fyddwch chi’n dod i Landudno cofiwch ddod i’r Ganolfan Groeso.

Craftcentre Cymru

Yn rhan o gadwyn Edinburgh Woollen Mill, mae’r siop hon yn gwerthu ystod o weuwaith i ddynion a…

The Grate Cheese Deli

Yn cynnig dewis eang o gawsiau lleol, crefftus, cynnyrch deli a hamperi anrhegion.

Siop Mostyn

Siopa wedi’i ysbrydoli gan gelf, gan ein cymuned o grewyr. Mae Siop Mostyn yn cynnig casgliad o…

Casa Reme Delicatessen

Delicatessen yn cynnig caws a chigoedd hallt, cynnyrch crefft, caws fegan a chynnyrch fegan.

Deborah Louise Fashion Accessories

Rydym yn gwerthu amrywiaeth eang o eitemau yn cynnwys gemwaith, bagiau llaw a sgarffiau. Os ydych…

Celtic Hat Co.

Rydym yn gwerthu hetiau, menig ac ategolion eraill ac mae gennym amrywiaeth o ddillad gweu Aran.

The Crystal Hut

Yn ysbrydoli pawb i archwilio, profi a charu grym grisial.

Smart Ass Menswear

Siop yn nhref hanesyddol Conwy sy’n gwerthu dillad dynion gan rai o’r dylunwyr gorau.

Siop Sioned

Nwyddau cartref bendigedig ac unigryw a siop anrhegion yng nghanol Gogledd Cymru yn Llanrwst, yn…

Coastal Cards & Gifts

Siop fendigedig sy’n llawn anrhegion i’ch teulu a’ch ffrindiau. Dewch draw i weld ein dewis helaeth…

Canolfan Ymwelwyr Conwy

Siop anrhegion a swfenîrs yng nghalon tref gaerog ganoloesol Conwy.

Siop Deganau Yesteryear

Mae Yesteryears yn siop deganau draddodiadol yn nhref hanesyddol Conwy.

Canolfan Groeso Conwy

Pan fyddwch chi’n dod i dref Conwy, cofiwch ddod i’r Ganolfan Groeso.

Craftcentre Cymru

Yn rhan o gadwyn Edinburgh Woollen Mill, mae’r siop hon yn gwerthu ystod o weuwaith i ddynion a…

Blas ar Fwyd Cyf

Mae Blas ar Fwyd wedi bod yn arbenigo mewn bwydydd a diodydd o safon ers 1988. Mae ein Deli a’n…

Bespoke Crafts & Gifts

Mae Bespoke Crafts & Gifts, yn gwerthu amrywiaeth o eitemau sydd wedi’u gwneud â llaw.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....