Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Her Tri Chopa Arfordir Conwy

Mae Her Tri Chopa Arfordir Conwy’n cynnwys dringo i gopa tri mynydd yn ein sir hyfryd, Conwy, i gyd…

Agoriadau

Her Tri Chopa Arfordir Conwy

23rd Mehefin 2024
Get it On! yn Venue Cymru

Mae’n bryd paratoi eich hun ar gyfer un noson o roc glam! Gan y cynhyrchwyr a oedd yn gyfrifol am y…

Agoriadau

Get it On! yn Venue Cymru

26th Ebrill 2024
Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Pensychnant

Gardd bywyd gwyllt. Bordorau o flodau amrywiol wedi’u hamgylchynu gan lwyni yn eu llawn dwf,…

Agoriadau

Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Pensychnant

16th Mehefin 2024
Twin Lizzy yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Twin Lizzy yw prif fand teyrnged y DU i gerddoriaeth Phil Lynott a Thin Lizzy ac maent yn dychwelyd…

Agoriadau

Twin Lizzy yn y Motorsport Lounge, Llandudno

4th Mai 2024
Fairytale of New York yn Venue Cymru

Yn syth o’r West End ac yn dilyn dwy daith boblogaidd iawn, mae’r sioe Nadolig bleserus â naws…

Agoriadau

Fairytale of New York yn Venue Cymru

19th Tachwedd 2024
Magic Bar Live, Llandudno

Byddwch yn barod am noson fythgofiadwy o chwerthin a rhyfeddod wrth i ni gyflwyno ein Sioe Laughs…

Agoriadau

Laughs and Wonder 2.0 yn y Magic Bar Live, Llandudno

24th Gorffennaf 2024

Laughs and Wonder 2.0 yn y Magic Bar Live, Llandudno

31st Gorffennaf 2024
Paul Smith - Pablo yn Venue Cymru

I sylw pawb sy’n hoffi comedi! Mae Paul Smith yn ôl ac yn well nag erioed yn ei daith ddiweddaraf,…

Agoriadau

Paul Smith - Pablo yn Venue Cymru

23rd Ebrill 2025
Three - Bev Bell-Hughes RCA; Cefyn Burgess RCA; Paul Croft RCA yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

Elusen yw’r Academi Frenhinol Gymreig sydd â’r nod o greu mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng…

Agoriadau

Three - Bev Bell-Hughes RCA; Cefyn Burgess RCA; Paul Croft RCA; Memorials - Glenn Morris RCA yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

14th Medi 2024-19th Hydref 2024
Ras Ffordd 5 Milltir Deganwy

Mae’r ras boblogaidd hon yn ôl yn 2024! Ras redeg gyda golygfeydd hyfryd ar hyd Aber Afon Conwy at…

Agoriadau

Ras Ffordd 5 Milltir Deganwy

31st Mai 2024
Marchnad Artisan Castell Gwrych

Dewch i fod yn frenin neu frenhines am y diwrnod yng Nghastell ‘I’m a Celebrity Get Me Out Of Here'!

Agoriadau

Marchnad Artisan Castell Gwrych

30th Mehefin 2024
Arddangosfa 'Of a Feather' gan Colin See-Paynton yn Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd sy’n newid gan rai o’r artistiaid gorau sy’n…

Agoriadau

Neil Canning, Arddangosfa Gymysg yr Haf a Susan Gathercole yn Oriel Ffin y Parc, Llandudno

19th Gorffennaf 2024-31st Awst 2024
Party Bingo yn Neuadd y Dref Llandudno

Rydym wedi dod â’r Bingo Party atoch chi - Dim angen teithio i Lerpwl na Chaer am noson allan wych!

Agoriadau

Party Bingo yn Neuadd y Dref Llandudno

21st Mehefin 2024
North Wales Crusaders

Mae North Wales Crusaders yn glwb proffesiynol rygbi’r gynghrair sy’n seiliedig ym Mae Colwyn.…

Agoriadau

North Wales Crusaders v Midlands Hurricanes yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

7th Gorffennaf 2024
Gŵyl Gerdded Trefriw 2024

Mae Gŵyl Gerdded arobryn Trefriw yn dychwelyd! Darganfyddwch olygfeydd, hanes naturiol a straeon…

Agoriadau

Gŵyl Gerdded Trefriw 2024

17th Mai 2024-19th Mai 2024
Prom a Mwy

Mae Prom a Mwy yn ddigwyddiad i’r teulu a gynhelir dydd Sadwrn, 11 Mai 2024 ar hyd promenâd Bae…

Agoriadau

Prom a Mwy '24, Bae Colwyn

11th Mai 2024
Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Pensychnant

Gardd bywyd gwyllt. Bordorau o flodau amrywiol wedi’u hamgylchynu gan lwyni yn eu llawn dwf,…

Agoriadau

Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Pensychnant

14th Gorffennaf 2024
141eg Arddangosfa Aelodau Newydd yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

Elusen yw’r Academi Frenhinol Gymreig sydd â’r nod o greu mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng…

Agoriadau

141eg Arddangosfa Aelodau Newydd yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

13th Gorffennaf 2024-7th Medi 2024
Magic Bar Live, Llandudno

Byddwch yn barod am noson fythgofiadwy o chwerthin a rhyfeddod wrth i ni gyflwyno ein Sioe Laughs…

Agoriadau

Laughs and Wonder 2.0 yn y Magic Bar Live, Llandudno

7th Awst 2024

Laughs and Wonder 2.0 yn y Magic Bar Live, Llandudno

14th Awst 2024

Laughs and Wonder 2.0 yn y Magic Bar Live, Llandudno

21st Awst 2024

Laughs and Wonder 2.0 yn y Magic Bar Live, Llandudno

28th Awst 2024
Jabberwocky

Mae Jabberwocky yn fand 4 aelod sy’n chwarae cerddoriaeth yr enaid, pop a’r blŵs ar Fandstand y…

Agoriadau

Cerddoriaeth Fyw gyda Jabberwocky ar Bandstand Llandudno

4th Awst 2024

Cerddoriaeth Fyw gyda Jabberwocky ar Bandstand Llandudno

18th Awst 2024
Gŵyl Chwisgi Cymru 2024 yng Ngwesty’r St George, Llandudno

Penwythnos llawn digwyddiadau… yr ŵyl chwisgi fwyaf, ac unigryw i Gymru!

Agoriadau

Gŵyl Chwisgi Cymru 2024 yng Ngwesty’r St George, Llandudno

1st Tachwedd 2024-3rd Tachwedd 2024
Diwrnod Agored a Marchnad Artisan Plas Hafodunos

Ymunwch â ni yn y lleoliad godidog hwn am ddiwrnod gwych o ddiwylliant, siopa, bwyta ac yfed gyda…

Agoriadau

Diwrnod Agored a Marchnad Artisan Plas Hafodunos

17th Awst 2024-18th Awst 2024
Plas Mawr, Conwy

Gall ymwelwyr ddysgu am berlysiau meddyginiaethol a gweld/cyffwrdd ac arogli’r cynnyrch.

Agoriadau

Y Ddynes Ddoeth a’r Llawfeddyg ym Mhlas Mawr

26th Mai 2024-27th Mai 2024
Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno

Bob penwythnos Gwyliau Banc Calan Mai, cynhelir Ecstrafagansa Fictoraidd.

Agoriadau

Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno

4th Mai 2024-6th Mai 2024
Max Boyce yn Venue Cymru

Oherwydd galw mawr amdano, mae Max Boyce yn dychwelyd i’r llwyfan.

Agoriadau

Max Boyce yn Venue Cymru

4th Hydref 2024

Uchafbwyntiau Llety

Gwely a Brecwast Bryn Woodlands

Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Tu allan i'r Shelbourne

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Apartments at Hamilton

Mae’r pedwar rhandy wedi derbyn sgôr 4 seren gan Croeso Cymru ac yn cynnig llety cyfforddus, glân a…

Bwthyn Gwyliau Henblas

Croeso i Fwthyn Gwyliau Henblas. Wedi ei leoli uwch hen dref farchnad Abergele a’i amgylchynu gan…

Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Gwesty’r Imperial

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau…

Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Gwyliau Sunset and Stars

We are delighted to offer a choice of superb quality accommodation, comprising a beautiful holiday…

Hotel No5

A stylish Grade ll listed boutique b&b hotel located on the North Shore promenade of Llandudno,…

The Belmont

Situated in the beautiful town of Llandudno. In the Conwy region, 200 metres from Llandudno…

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Beach Bungalow

Mae’r eiddo cysurus 5 ystafell wely yma wedi ei leoli mewn ffordd bengaead dawel gyda mynediad i…

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Maes Carafanau Abaty Maenan

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Gwely a Brecwast Escape

Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n…

Bwthyn Gwyliau Cae Cyd

Mae Bwthyn Gwyliau Cae Cyd yn hen sgubor sydd wedi’i thrawsnewid ym Mhenmaenmawr ar arfordir…

Gwesty'r Dunoon

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

The Stella Guest House

The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno…

Bryn Bella B and B

Ceir golygfeydd panoramig yn edrych dros Fetws-y-Coed a Choedwig Gwydir, Eryri yn llety Gwely a…

Bythynnod Gwyliau Graiglwyd Springs

Chwe bwthyn gwyliau helaeth ar ystâd breifat ar ochr bryn ym Mhenmaenmawr, gyda golygfeydd godidog,…

Gwesty'r Bae Llandudno

Welcome to Llandudno Bay Hotel, our four-star hotel offering the 'Wow-Factor' from arrival to…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Bwyty Nikki Ips

Profiad bwyta Tsieineaidd unigryw a chyfoes yn Neganwy, Gogledd Cymru, yn darparu ar gyfer pob…

Tŷ Siocled Glanrafon

Ystafell de a thŷ siocled yn gweini cinio ysgafn, diodydd a chacennau ydym ni. Rydym hefyd yn…

Caffi Ffwrnais a’r Parlwr Hufen Iâ

Gyda golygfeydd anhygoel yn edrych dros Ddyffryn Conwy a’n cwrt cysgodol, mae Y Ffwrnais yn lle…

The Mediterranean Restaurant

Nod Mediterranean Restaurant yw ail-greu'r teimlad gwyliau yn syth wrth i chi gamu i mewn i’r bwyty.

Gwesty’r Fairy Glen

Tafarn wledig draddodiadol gyda chroeso cynnes Cymreig yng nghanol Dwygyfylchi.

Candles

Bwyty teuluol wedi’i addurno’n gyfoes gyda chanhwyllau ar y bwrdd, gan weini prydau Prydeinig ac…

Forte's Wales Ltd

Ym mwyty Forte’s, rydyn ni’n falch o gynnig dau beth: profiad bwyta hamddenol a chyfeillgar a…

Bar Gwin Snooze

Dewch i gael profiad bwyta moethus mewn awyrgylch hamddenol, a blasu ychydig o'r cynnyrch lleol…

The Erskine Arms

Tafarn goetsys Sioraidd draddodiadol yw The Erskine Arms, sy’n swatio o fewn muriau canoloesol…

Rousta's Greek Restaurant

Bwyty Groegaidd a chyfleuster bwyd i fynd teuluol sy’n gweini bwyd Groegaidd cartref modern a…

Café Culture

Caffi ar brif stryd siopa Llandudno, Mostyn Street, tafliad carreg o’r promenâd a’r traeth.

Queen's Head

Mae’r Queen's Head yn drysor cudd ym mhentref hyfryd Glanwydden, y tu allan i Landudno a Bae…

The Penrhyn Arms

A multi award winning Real Ale & Real Cider Pub. We have 2 real fires and tropical style beer…

Caffi a Bar Castle View

Beth am gael saib ar eich taith yng Nghaffi a Bar Castle View ar hyd y llwybr beicio ym Mhensarn.…

Frydays

Pysgod a sglodion traddodiadol wedi'u coginio'n ffres i'w harchebu; pasteiod stêc a chwrw cartref i…

The Jackdaw

O fewn muriau tref gaerog ganoloesol Conwy y mae The Jackdaw, bwyty gan y Cogydd Nick Rudge. 

Caffi Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Mewn lleoliad uchel perffaith, y peth cyntaf fyddwch yn sylwi arno wrth gerdded i mewn i Gaffi Llyn…

Characters Tea House and Restaurant

Mwynhewch de prynhawn traddodiadol, brecwast hwyr neu ginio yng nghanol Llandudno yn y busnes…

Y Stablau yn y Royal Oak

Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch lleol. Lleolir yn…

Botanical Lounge

Caffi hyfryd ym Mae Colwyn gyda bwydlen amrywiol. Ar agor am frecwast, brecinio, cinio a chacennau…

Tapps at Rhos

Meicro-dafarn a siop boteli annibynnol yn Llandrillo-yn-Rhos, yn arbenigo mewn cwrw casgen.

Llugwy River Restaurant

Mae ein hethos bwyd wedi cael ei ddylanwadu dros y blynyddoedd wrth i fwy o gynhyrchwyr a…

Bwyty Casanova Italian Restaurant Ltd

Pizza, pasta, prydau â stêc o Gymru a rhai traddodiadol o Fôr y Canoldir mewn lleoliad cyfeillgar,…

Lava Hot Stone Kitchen

Mae coginio ar gerrig poeth yn darparu pryd heb ei ail, lle mae cyfle i chi goginio eich stêc neu…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....